TAM ROUNDTABLE MEETINGS

Bir 16. Yüzyıl Okuryazarının Zihin Dünyası: Tercüman Murad ve Tesviyetü’t-Teveccüh ile’l-Hak Adlı Eseri

Bir 16. Yüzyıl Okuryazarının Zihin Dünyası: Tercüman Murad ve Tesviyetü’t-Teveccüh ile’l-Hak Adlı Eseri

İstanbul Üniversitesi Tarih bölümü araştırma görevlisi İsmail Emre Pamuk ile 16. yüzyıl Divan-ı Hümayun mühtedi tercümanlarından Murad beyin zihinsel dünyasına ilişkin bir tartışma yürüteceğiz.

VEFA SALONU
9/30/2021 5:30 PM

Nûrü’l-Beyân, Kur’ân-ı Kerîm Tefsîrinin Türkçe Tercemesi

Ömer Mahir Alper

Prof. Dr. Ömer Mahir Alper ile yayına hazırladığı Nûrü’l-Beyân'ı konuşacağız.

TAM, MAM
ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
3/21/2020 3:00 PM

Politic, Social And Cultural Life in Memoirs [1930-1950]

Politic, Social And Cultural Life in Memoirs [1930-1950]

İbrahim Özen

On Janoary 25th 2020, Center for Turkish Studies will host İbrahim Özen under the discussions theses-articles. Özen will deliver a speech about “Polıtıc, Socıal And Cultural Lıfe In Memoırs [1930-1950]” based on his thesis.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
1/25/2020 4:00 PM

Gelibolulu Mustafa Âlî’nin Kayıp Farsça Divanı

Gelibolulu Mustafa Âlî’nin Kayıp Farsça Divanı

Turgay Şafak

On January 6th 2020, Center for Turkish Studies will host Turgay Şafak under the discussions theses-articles. Şafak will deliver a speech about “Gelibolulu Mustafa Âlî’nin Kayıp Farsça Divanı” based on his article.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
1/6/2020 5:00 PM

The Coastal Regions of Bosphorus and Golden Horn, Accordıng to The Last Bostancıbaşı Regıstry Book

The Coastal Regions of Bosphorus and Golden Horn, Accordıng to The Last Bostancıbaşı Regıstry Book

Hülya Arslan

On November 21th 2019, Center for Turkish Studies will host Hülya Arslan under the discussions theses-articles. Arslan will deliver a speech about “The Coastal Regions of Bosphorus and Golden Horn, Accordıng to The Last Bostancıbaşı Regıstry Book” based on her thesis.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
11/21/2019 5:00 PM

The Use of Space by Sufis in Seventeenth-Century Istanbul in Light of Seyyid Hasan’s Diary, The Sohbetnâme

The Use of Space by Sufis in Seventeenth-Century Istanbul in Light of Seyyid Hasan’s Diary, The Sohbetnâme

Fatma Deniz

On October 28th 2019, Center for Turkish Studies will host Fatma Deniz under the discussions theses-articles. Deniz will deliver a speech about “The Use of Space by Sufis in Seventeenth-Century Istanbul in Light of Seyyid Hasan’s Diary, The Sohbetnâme” based on her thesis.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
10/28/2019 5:00 PM

A Scholarly Literature Class at Sahn Madrasas in the Sixteenth Century Students of Karamani Mehmed Efendi

A Scholarly Literature Class at Sahn Madrasas in the Sixteenth Century Students of Karamani Mehmed Efendi

Abdullah Karaarslan

On October 24th 2019, Center for Turkish Studies will host Abdullah Karaarslan under the discussions theses-articles. Karaarslan will deliver a speech about “A Scholarly Literature Class at Sahn Madrasas in the Sixteenth Century Students of Karamani Mehmed Efendi” based on her thesis.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
10/24/2019 5:00 PM

The Ottoman Printing Enterprise: Legalization, Agency and Networks, 1831-1863

The Ottoman Printing Enterprise: Legalization, Agency and Networks, 1831-1863

Ayşe Tek Başaran

On September 28th 2019, Center for Turkish Studies will host Ayşe Tek Başaran under the discussions theses-articles. Başaran will deliver a speech about “The Ottoman Printing Enterprise: Legalization, Agency and Networks, 1831-1863” based on her thesis.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
9/28/2019 2:00 PM

Ottoman Naval Servıces In Red Sea At The Begınnıng Of The XXth Century

Ottoman Naval Servıces In Red Sea At The Begınnıng Of The XXth Century

Mehmet Korkmaz

Center for Turkish Studies will host Mehmet Korkmaz under the discussions theses-articles. Korkmaz will deliver a speech about “Ottoman Naval Servıces In Red Sea At The Begınnıng Of The XXth Century” based on his thesis.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
3/21/2019 5:30 PM

İmparatorlukla Cumhuriyet Arasında Mustafa Kemal'in Gazetesi: Hakimiyet-i Milliye (1920-1924)

İmparatorlukla Cumhuriyet Arasında Mustafa Kemal'in Gazetesi: Hakimiyet-i Milliye (1920-1924)

Kadir Kon

On March 14th 2019, Center for Turkish Studies will host Kadir Kon under the diskussions a book/an author. Kon will deliver a speech about Zwischen Imperium und Republik Mustafa Kemals Zeitung Hakimiyet-i Milliye (1920-1924) based on his a book.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
3/14/2019 5:00 PM

EDITOR'S CHOICE

SEMINARS

As the most traditonal activity of BISAV, the courses take place in every fall and spring of a year.

MORE INFO


FOLLOW US

Add your e-mail address here to be informed about our programs (seminars, symposiums, panels, etc.).