TAM YUVARLAK MASA TOPLANTILARI

Yüksek Hızlı Trenin Sosyo-Ekonomik ve Mekânsal Etkileri

Yüksek Hızlı Trenin Sosyo-Ekonomik ve Mekânsal Etkileri

Ahmet Baş

Bu programda Ahmet Baş ile kendisinin yüksek hızlı trenin sehirler üzerindeki sosyo-ekonomik ve mekansal etkilerini ele aldığı doktora tezini* tartışacağız.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
26.03.2022 14:00

Bir 16. Yüzyıl Okuryazarının Zihin Dünyası: Tercüman Murad ve Tesviyetü’t-Teveccüh ile’l-Hak Adlı Eseri

Bir 16. Yüzyıl Okuryazarının Zihin Dünyası: Tercüman Murad ve Tesviyetü’t-Teveccüh ile’l-Hak Adlı Eseri

İstanbul Üniversitesi Tarih bölümü araştırma görevlisi İsmail Emre Pamuk ile 16. yüzyıl Divan-ı Hümayun mühtedi tercümanlarından Murad beyin zihinsel dünyasına ilişkin bir tartışma yürüteceğiz.

VEFA SALONU
30.09.2021 17:30

Nûrü’l-Beyân, Kur’ân-ı Kerîm Tefsîrinin Türkçe Tercemesi

Ömer Mahir Alper

Prof. Dr. Ömer Mahir Alper ile yayına hazırladığı Nûrü’l-Beyân'ı konuşacağız.

TAM, MAM
ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
21.03.2020 15:00

Erken Cumhuriyet Hatıratlarında Geç Osmanlı

Erken Cumhuriyet Hatıratlarında Geç Osmanlı

İbrahim Özen

Ocak ayı Tez-Makale programı konuğumuz İbrahim Özen ile Ankara Gazi Üniversitesi’nde tamamladığı doktora tezi üzerine bir oturum gerçekleştireceğiz.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
25.01.2020 16:00

Gelibolulu Mustafa Âlî’nin Kayıp Farsça Divanı

Gelibolulu Mustafa Âlî’nin Kayıp Farsça Divanı

Turgay Şafak

Ocak ayı Tez-Makale programı konuğumuz Turgay Şafak ile İran Meclis-i Şûrâ kütüphanesinde olduğunu tespit ettiği Gelibolulu Mustafa Âlî’nin Kayıp Farsça Divanı üzerine yazdığı makalesi çerçevesinde bir oturum gerçekleştireceğiz. Program Sanat Araştırmaları Merkezi ile ortak düzenlenmektedir.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
6.01.2020 17:00

Son Bostancıbaşı Defterine (1822-1823) Göre Boğaziçi ve Haliç Sahilleri

Son Bostancıbaşı Defterine (1822-1823) Göre Boğaziçi ve Haliç Sahilleri

Hülya Arslan

Kasım ayı Tez-Makale programı konuğumuz Hülya Arslan ile Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde tamamladığı yüksek lisans tezi üzerine bir oturum gerçekleştireceğiz.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
21.11.2019 17:00

17. Yüzyıldan Bir Dervişin Günlüğü Işığında Sufilerin Gündelik Hayat Pratikleri

17. Yüzyıldan Bir Dervişin Günlüğü Işığında Sufilerin Gündelik Hayat Pratikleri

Fatma Deniz

Ekim ayı Tez-Makale programında ikinci konuğumuz Fatma Deniz ile Central European University’de tamamladığı yüksek lisans tezi üzerine bir oturum gerçekleştireceğiz.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
28.10.2019 17:00

Ayrılan Kariyer Yolları ve Sosyal Ağlar: XVI. Yüzyılda Sahn Medresesi’nde Edebi Yeteneğe Sahip Bir Grup Öğrenci

Ayrılan Kariyer Yolları ve Sosyal Ağlar: XVI. Yüzyılda Sahn Medresesi’nde Edebi Yeteneğe Sahip Bir Grup Öğrenci

Abdullah Karaarslan

Bu ay Tez-Makale programı konuğumuz Abdullah Karaarslan* ile İstanbul Şehir Üniversitesi’nde tamamladığı yüksek lisans tezi** üzerine bir oturum gerçekleştireceğiz.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
24.10.2019 17:00

Osmanlı Matbaacılığının Yerelleşmesi: Yasal Zemin, Aktörler ve Toplumsal Ağlar, 1831-1863

Osmanlı Matbaacılığının Yerelleşmesi: Yasal Zemin, Aktörler ve Toplumsal Ağlar, 1831-1863

Ayşe Tek Başaran

Bu ay Tez-Makale programı konuğumuz Ayşe Tek Başaran ile Boğaziçi Üniversitesi’nde tamamladığı doktora tezi üzerine bir oturum gerçekleştireceğiz.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
28.09.2019 14:00

Basra Körfezi'nde Osmanlı Denizcilik Faaliyetleri (1847-1914)

Basra Körfezi'nde Osmanlı Denizcilik Faaliyetleri (1847-1914)

Mehmet Korkmaz

Bu ay Tez-Makale programı konuğumuz Mehmet Korkmaz ile İstanbul Üniversitesi’nde tamamladığı doktora tezi üzerine bir oturum gerçekleştireceğiz.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
21.03.2019 17:30

EDİTÖRDEN

SEMİNERLER

Vakıf faaliyetlerinin en gelenekseli olan seminerler, her yıl güz ve bahar dönemlerinde gerçekleşiyor.

DETAYLI BİLGİ


BİZİ TAKİP EDİN

Vakfımızın düzenlediği programlardan (seminer, sempozyum, panel, vs.) haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakabilirsiniz.