TAM YUVARLAK MASA TOPLANTILARI

Bürokrasi ve Kanun: Kanuni’nin Koca Nişancısı Celalzade Mustafa Çelebi

Bürokrasi ve Kanun: Kanuni’nin Koca Nişancısı Celalzade Mustafa Çelebi

Mehmet Şakir Yılmaz

Ekim ayı Tez-Makale Sunumları programında, Mehmet Şakir Yılmaz ile, Bilkent Üniversitesinde tamamladığı doktora tezi çerçevesinde Kanuni döneminde Osmanlı yönetiminin gelişimi ve bu gelişimin siyasi tasavvurundaki etkileri üzerine konuşacağız.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
25.10.2010 17:30

Osmanlı Sarayında İktidar ve Himaye Politikaları 1570-1610

Osmanlı Sarayında İktidar ve Himaye Politikaları 1570-1610

Günhan Börekçi

Eylül ayı Tez-Makale Sunumları programının ikincisinde, Günhan Börekçi ile, Ohio State Üniversitesinde tamamladığı doktora tezi çerçevesinde, 1570-1610 yılları arasında İstanbul’da, Osmanlı Sultanının Sarayındaki patronaj ilişkileri ve iktidar dinamiklerinin değişimi üzerine konuşacağız.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
27.9.2010 18:00

Klasik Dönem Osmanlı İktisadi Düşüncesi

Klasik Dönem Osmanlı İktisadi Düşüncesi

Fatih Ermiş

Eylül ayı Tez-Makale Sunumları programının ilkinde, Fatih Ermiş ile, Erfurt Üniversitesinde tamamladığı savunulmak üzere olan doktora tezi çerçevesinde, Klasik dönem Osmanlı iktisadi düşüncesi üzerine tartışacağız.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
18.9.2010 16:00

19. Yüzyıl Osmanlı Irak’ında “Şiiliğin Yükselişi”

19. Yüzyıl Osmanlı Irak’ında “Şiiliğin Yükselişi”

Faruk Yaslıçimen

Ağustos ayı Tez-Makale Sunumları programında, Faruk Yaslıçimen ile, Bilkent Üniversitesinde tamamladığı yüksek lisans tezi çerçevesinde, 19. Yüzyılın ikinci yarısında Irak’da Şii siyasetinin yükselişi ve Osmanlı’nın bu yükseliş karşısındaki tepkileri üzerine konuşacağız.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
2.8.2010 18:00

Türkiye’de Üniversite: Darülfünun ve Edebiyat Fakültesi (1900-1923)

Türkiye’de Üniversite: Darülfünun ve Edebiyat Fakültesi (1900-1923)

Mustafa Selçuk

Temmuz ayı Tez-Makale Sunumları programında, Mustafa Selçuk ile, İstanbul Üniversitesinde tamamladığı doktora tezi çerçevesinde, 23 yıllık süreçte (1900-1923) geçirdiği aşamalar, akademik kadroları, ders programları, öğrencileri ve bilimsel faaliyetleri bağlamında Türkiye’de ilk Darülfünun kurma teşebbüslerinden itibaren üniversitenin şubeleri arasında yer alan Edebiyat Fakültesinin Türk kültür ve eğitim hayatına olan katkıları üzerine konuşacağız.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
19.7.2010 18:00

Hülâsatü'l-Efkâr Gazetesi Merceğinden Osmanlı’da Sosyo-Ekonomik Durum

Mustafa Öztürk

Haziran ayı Tez-Makale Sunumları programında, Mustafa Öztürk ile, Marmara Üniversitesinde tamamladığı yüksek lisans tezi çerçevesinde, Hülâsatü’l-Efkâr Gazetesinin perspektifinden 1873-1875 dönemi Osmanlısının sosyo-ekonomik durumu üzerine konuşacağız.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
21.6.2010 18:00

Elias Riggs (1810-1901) ve Osmanlı'da Amerikan Misyonerlik Faaliyetleri

Elias Riggs (1810-1901) ve Osmanlı'da Amerikan Misyonerlik Faaliyetleri

Mehmet Ali Doğan

Mayıs ayı Tez-Makale Sunumları programında, Mehmet Ali Doğan ile, Utah Üniversitesinde tamamladığı doktora tezi çerçevesinde, 1810’da ABD’de kurulan "American Board of Commissioners for Foreign Missions" (ABCFM) adlı teşkilatın –özellikle ABCFM’nin en önemli misyonerlerinden biri olan, bölgede altmış yıldan fazla çalışan Elias Riggs’in ayak izlerini takip ederek- 19. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’ndaki misyonerlik faaliyetleri ve etkileri üzerine konuşacağız.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
24.5.2010 18:00

Siyasal Şiddet, Korku ve Acı: Türkiye’de Kürtlüğün İnşası

Siyasal Şiddet, Korku ve Acı: Türkiye’de Kürtlüğün İnşası

Ramazan Aras

Nisan ayı Tez-Makale Sunumlarının ikinci oturumunda Ramazan Aras'ı misafir edeceğiz.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
26.4.2010 18:00

Bir Osmanlı Aliminin Algılanışı: Birgivi Mehmed Efendi (ö.981/1573)

Ahmet Kaylı

Nisan ayı Tez-Makale Sunumlarının birinci oturumunda Ahmet Kaylı’yı misafir edeceğiz.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
12.4.2010 18:00

Balkanlar’da Toplumsal ve Ekonomik Değişim: Drama Sancağı Örneği

Balkanlar’da Toplumsal ve Ekonomik Değişim: Drama Sancağı Örneği

İsmail Arslan

Mart ayı Tez-Makale Sunumlarının ikinci oturumunda İsmail Arslan'ı misafir edeceğiz.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
29.3.2010 18:00

EDİTÖRDEN

SEMİNERLER

Vakıf faaliyetlerinin en gelenekseli olan seminerler, her yıl güz ve bahar dönemlerinde gerçekleşiyor.

DETAYLI BİLGİ


BİZİ TAKİP EDİN

Vakfımızın düzenlediği programlardan (seminer, sempozyum, panel, vs.) haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakabilirsiniz.