TAM READING GROUPS

Selçuklu ve Beylikler Dönemi Okuma Grubu

Fatih Bayram

26 Mart 2015 Perşembe

Selçuklu ve Beylikler dönemi Anadolu tarihi, günümüze ulaşan birincil kaynaklar açısından yeterince zengin olmamakla birlikte çeşitlilik açısından göz kamaştırıcı bir mahiyet arz etmektedir. XI. yüzyılın sonunda Haçlı istilâsına maruz kalan ve yaklaşık bir buçuk asır sonra da Moğol idaresi ile tanışan Anadolu coğrafyasında gelişen devlet yapısı, Osmanlı yönetim sisteminin çekirdeğini oluşturmaktadır.

Yaklaşık iki asır süren Karamanoğulları ve Osmanoğulları’nın mücadelesinin temel noktası, Selçuklu vârisi olma iddiasına odaklanmıştı. II. Murat döneminde kaleme alınan Yazıcızade Ali’nin Selçuk-nāme’si, Oğuz ve Selçuklu an‘anesinin Osmanlı devleti nezdinde kabul görüşünü ifade etmektedir. Timur’un oğlu Şahruh’un Moğol eksenli üstünlük iddialarına karşı II. Murad ise Oğuz ve Selçuklu geleneğine sahip çıkmaktaydı.

Yazıcızade Ali’nin eseriyle başlaması düşünülen okuma grubunda Danişmendnāme, Kāmilü’t-Ta´bīr, Ravzatu’l-Ukūl, Müsāmeretü’l-Ahbār, Destān-ı Umur Paşa, Bezm ü Rezm ve Ahmedī’nin İskendernāme’si incelenecektir.

Fatih Bayram* nezaretinde ayda bir defa (Cumartesi 11:00-13:00) toplanacak olan okuma grubu mensuplarının, "elsine-i selâse”den en az birini bilmeleri ve toplantılara düzenli katılımı beklenmektedir.

Bu çerçevede okuma grubuna katılmak isteyenler 10 Nisan 2015 tarihine kadar www.bisav.org.tradresinden online olarak başvuru yapabilirler.

Grubun ilk toplantı tarihi, başvurusu kabul edilenlere e-posta ile ayrıca bildirilecektir. 

 

* Yrd. Doç. Dr., İstanbul Medeniyet Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü

خيار المحررين

SEMINARS

As the most traditonal activity of BISAV, the courses take place in every fall and spring of a year.

MORE INFO


تابعنا

الاشتراك في النشرة الإخبارية لدينا لتلقي الأخبار والتحديثات.