Dîvân'ın 26. Sayısı Çıktı

17 ديسمبر, 2009

Dîvân   DİSİPLİNLERARASI

            ÇALIŞMALAR DERGİSİ

            Cilt 14  Sayı 26  2009/1

İÇİNDEKİLER

Sunuş     V-VIII

 

Islahtan Devrime: Tanzimat’tan Cumhuriyet’e
Osmanlı-Türk Siyasî Düşüncesinde Değişim Algısı

Enes KABAKCI-Özgür ADADAĞ     1-44

İnkırâzın Eşiğinde Bir Hanedan: III. Mehmed, I. Ahmed, I. Mustafa ve 17. Yüzyıl Osmanlı Siyasî Krizi

Günhan BÖREKÇİ     45-96

17. Yüzyıl Sonlarında Muhalif Bir Metin: Muhammed b. Hamza el-Aydınî’nin Bey‘u’l-Îne Risalesi

Süleyman KAYA     97-112

Halep-Kosova Hattı, 1909: Arnavutluk’ta Meşrutiyete Karşı Bir İsyan Teşebbüsü

Abdulhamit KIRMIZI     113-146

Halifenin Yokluğunda Hilafet Tartışmaları:
150’lik Rıza Tevfik’in Amman’dan Londra’ya Gönderdiği Bir Mektup Üzerine

Gültekin YILDIZ     147-201

Robert Koleji Mühendislik Okulu (1912)

Arzu M. NURDOĞAN     203-232

 

KİTAP DEĞERLENDİRMESİ

Nebi Mehdiyev, Çağdaş Din Felsefesinde Epistemolojik Yaklaşımlar ve Tanrı İnancının Rasyonelliği

Hümeyra KARAGÖZOĞLU     233-238

Roxanne L. Euben, Enemy in the Mirror: Islamic Fundamentalism and the Limits of Modern Rationalism

Halil AYDINALP     239-242

 

SEMPOZYUM DEĞERLENDİRMESİ

Osmanlı Döneminde Kudüs: Uluslararası Kongre (Şam 22-25 Haziran 2009)

Ş. Tufan BUZPINAR     243-247

خيار المحررين

SEMINARS

As the most traditonal activity of BISAV, the courses take place in every fall and spring of a year.

MORE INFO


تابعنا

الاشتراك في النشرة الإخبارية لدينا لتلقي الأخبار والتحديثات.