TAM WORKSHOPS

Osmanlı Hukuk Tarihi Atölyesi

Engin Deniz Akarlı

20 أكتوبر, 2012

Osmanlı Hukuk Tarihi Atölyesine Davetlisiniz…

Osmanlı Hukuk Tarihi Atölyesinin ilk aşamasında üç tema tartışılacaktır. Öncelikle niçin böyle bir alana eğilmek gerektiği meselesi tartışılarak, farklı hukuk tarihçilikleri karşılaştırmalı olarak ele alınacaktır. Müteakiben gayrimüslim cemaatlerin hukuki özerkliği ve cemaatleri aşan hukuki bağlar üzerine konuşulacak olan atölyede kaynaklar ışığında örneğin zimmet ve zimmî gibi kavramlar irdelenecek, sonra da Osmanlı hukukunda zimmî haklarının keyfiyet, mahiyet, kapsam ve sınırları kavranmaya çalışılacaktır. Bu ilk aşamanın son ayağında ise Osmanlı hukuk geleneği içinde önemli bir yer işgal eden örf kavramı/konusu etraflı bir şekilde tartışılacaktır.

Ayda bir kez Cumartesi günleri toplanacak olan Atölyenin ilk üç teması yukarıdaki çerçevede yapılacak, atölyenin seyri ise daha sonra katılımcılarla birlikte kararlaştırılacaktır. Atölyede okunacak metinler bu ilk aşamada Engin Hocanın İngilizce yazılmış makalelerinden oluşacağından katılımcılardan bunları okuyabilecek İngilizce okuma bilgisi beklenmektedir.

Osmanlı Hukuk Tarihi Atölyesi Engin Deniz Akarlı* nezaretinde ayda bir kez Cumartesi günleri yapılacaktır.  

Katılımcılardan beklenilenler ise şunlardır:

  • 1- Atölye konusuna aktif ilgi
  • 2- Atölyeye düzenli katılım
  • 3- Atölye metinlerini okuma ve tartışma
  • 4- Kendi çalışma konuları ile atölye muhtevasını zenginleştirme, sunumlar yapabilme.

Atölye grubuna katılmayı düşünenler 28 Eylül 2012 tarihine kadar aşağıdaki linkten başvurularını yapabilirler.

Başvuru süresi dolmuştur…

Grubun ilk toplantı tarihi, başvurusu kabul edilenlere e-mail ile ayrıca bildirilecektir.

*Prof. Dr., İstanbul Şehir Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Tarih Bölümü (http://www.sehir.edu.tr/Pages/Akademik/AkademikKadro.aspx?akademid=42)

 

خيار المحررين

SEMINARS

As the most traditonal activity of BISAV, the courses take place in every fall and spring of a year.

MORE INFO


تابعنا

الاشتراك في النشرة الإخبارية لدينا لتلقي الأخبار والتحديثات.