KAM READING GROUPS

Eleştirel Uluslararası İlişkiler Teorisi Okuma Grubu

İsmail Yaylacı

23/صفر/1437 Salon: ZEYREK SALONU

Bu okuma grubu dünya siyasetini mevcut anadamar uluslararası ilişkiler teorilerinin sunmuş olduğu perspektiflerin ötesine geçerek farklı sosyal ve siyasal teori ekollerinin kavramları ve bakış açılarını kullanarak tahlil etmeyi amaçlamaktadır. Bu bağlamda bu okuma grubu küresel siyasette hiyerarşi, güç/iktidar, şiddet, dışlama, Avrupamerkezcilik, kolonyallik ve sömürü gibi kavramların ve pratiklerin izini sürmeye çalışacak ve devlet, vatandaşlık, cemaat, eşitlik, güvenlik, savaş, adalet, meşruiyet, hak, kimlik, din ve sekülerlik gibi nosyonlarla ilişkisini irdeleyecektir. Her ne kadar eleştirel teorilerin uluslararası siyaset okumaları genel bir değerlendirmeye tabi tutulacak olsa da bu çalışma hususen postkolonyal ve postyapısalcı yaklaşımların katkılarını, imkanlarını ve sınırlarını daha yakından tartışacaktır. Böylesi bir çalışma kaçınılmaz olarak disiplinlerarası bir perspektif benimsemekte, küresel sosyal hayatın farklı vechelerini anlamak ve tahlil etmek için uluslararası ilişkilerin yanısıra sosyal ve siyasal teori, sosyoloji, tarih, felsefe ve edebiyat teorisi gibi farklı disiplinlerin sunduğu analitik imkanları devşirmeye çalışmaktadır.

İsmail Yaylacı’nın nezaretinde yürütülecek olan bu okuma grubu özellikle yüksek lisans ve doktora düzeyinde katılımcılara hitab etmekle beraber uluslararası ilişkiler ve sosyal/siyasal teoriyle yakından ilgilenen lisans düzeyindeki katılımcılara da açıktır. Mevcut literatürün kompozisyonu sebebiyle okuma grubunun ağırlıklı olarak İngilizce metinler üzerine odaklanacağı gözönüne alındığında katılımcıların yeterli düzeyde İngilizce okuma yetisine sahip olmaları bir önşart olarak aranmaktadır. Okuma grubu ayda iki defa cumartesi günleri toplanacaktır.

Bu çerçevede Eleştirel Uluslararası İlişkiler Teorisi okuma grubuna katılmak isteyenler 30 Kasım 2015 tarihine kadar aşağıdaki linkten başvurularını yapabilirler. Grubun ilk toplantı tarihi başvurusu kabul edilenlere e-posta ile ayrıca bildirilecektir.

http://www.divandergisi.com/okuma2.aspx?formname=uluslararasiiliskilerteorisi4

Yard. Doç. Dr. İsmail Yaylacı İstanbul Şehir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesidir. Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ile Sosyoloji bölümlerinde lisans eğitiminin ardından (2005) aynı üniversitenin Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde “’A Democratic Realist’ Foreign Policy: US Democracy Promotion in the Middle East and the Case of Egypt” başlıklı teziyle yüksek lisansını tamamladı (2007). Aynı yıl ABD’de Minnesota Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü’nde başladığı doktora çalışmalarını “Performative Socialization in World Politics: Islamism, Secularism and Democracy in Turkey and Egypt” başlıklı teziyle tamamladı (2014). Doktora tezinde yaygın olarak arzulanan fakat özü itibariyle tartışmalı modern kavramların kültürlerarasında yol aldıklarında nasıl müzakere edildiklerini tahlil eden bir teorik çerçeve geliştirdi ve bu çerçeveyi Türkiye ve Mısır’daki İslami-eğilimli siyasal aktörlerin demokrasi ve sekülerizm kavramlarını içinde bulundukları yerel ve küresel bağlam içerisinde nasıl tercüme ve temellük ettiklerini inceledi. Fred Dallmayr ve M. Akif Kayapınar ile birlikte Civilizations and World Order: Geopolitics and Cultural Difference başlıklı bir edisyon kitabın editörlüğünü yaptı (Lexington Books, 2014). Yayınları Divan Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi, International Journal of Middle East Studies ve Anlayış Dergisi’nde yayınlandı. Araştırma alanları arasında uluslararası ilişkiler teorisi, uluslararası normlar ve kurumlar, küresel yönetişim, uluslararası güvenlik, Türk dış politikası, Ortadoğu siyaseti, İslam ve siyaset, demokratik teori ve demokratikleşme, sekülerlik ve sekülerizmler, çağdaş sosyal ve siyasal teori, postkolonyal teori, İslam siyaset düşüncesi, karşılaştırmalı siyaset teorisi bulunmaktadır.

 

خيار المحررين

SEMINARS

As the most traditonal activity of BISAV, the courses take place in every fall and spring of a year.

MORE INFO


تابعنا

الاشتراك في النشرة الإخبارية لدينا لتلقي الأخبار والتحديثات.