MAM SEMINARS

Göç Çağında Yaşamak: Bir Göç Etiği Mümkün mü?

Ersin Doyran

Bugün bir “Göç Çağı”nda yaşıyoruz. Politikayı, ekonomiyi, sanatı, etik ve estetik olanı, kısaca hayatın tüm alanlarını çepeçevre kuşatan ve küresel niteliği haiz bir “göç” olgusuyla karşı karşıyayız. “Göç” ve “göçmen” -bu arada “sürgün”, “mülteci” vb. kavram ve kategoriler-  sadece “bilimsel” ve/veya “niceliksel” olgu ve nesneler olmayıp, bunun ötesinde yaşadığımız hayatların pek doğal ve gerçek birer parçasıdırlar. Bu seminerde tüm bunlardan yola çıkılarak 'göçü ve bağlantılı olguları düşünsel ve felsefi bir zeminde kavramaya çalışırken, aynı zamanda gerçek yaşamın içinde ortak bir “göç etiği” geliştirebilmenin ve bu etiği yaşamla özdeş kılabilmenin imkânları üzerinde düşünülecektir.

SEMİNER PROGRAM LİSTESİ

Location Date Time Seminar Instructor Notes
ZEYREK SALONU 15/03/43 05:00 م 1 Ersin Doyran
ZEYREK SALONU 22/03/43 05:00 م 1 Ersin Doyran
ZEYREK SALONU 29/03/43 05:00 م 1 Ersin Doyran
ZEYREK SALONU 06/04/43 05:00 م 1 Ersin Doyran

خيار المحررين

SEMINARS

As the most traditonal activity of BISAV, the courses take place in every fall and spring of a year.

MORE INFO


تابعنا

الاشتراك في النشرة الإخبارية لدينا لتلقي الأخبار والتحديثات.