MAM ROUNDTABLE MEETINGS

Osmanlı Medreseleri ve Avrupa Üniversiteleri (1450-1600)

Murat Çelik

05/ربيع الأول/1441 03:00 م Salon: ŞAKİR KOCABAŞ SALONU

Medeniyet Araştırmaları Merkezi Kitabiyat toplantı dizisinde Murat Çelik'i* ağırlayacak. Çelik ile Küre Yayınlarının Yükseköğretim Çalışmaları Dizisinden neşredilen Osmanlı Medreseleri ve Avrupa Üniversiteleri (1450-1600)-- adlı kitabını tartışacağız.

Arka kapaktan: 

"Yükseköğretim kurumları tarihinde ortaçağlar, temellerin atıldığı ve kurumsallaşma için ilk sistematik çabaların somutlaştığı zamandır. Avrupa üniversiteleri ile Osmanlı medreseleri bu dönemin en seçkin yükseköğretim kurumlarıdır. Avrupa üniversite tarihi üzerine literatürün genişliğine mukabil, Osmanlı medreseleri hakkındaki araştırmaların azlığı dikkat çekicidir. Tek tek medreseler ve üniversiteler üzerine çalışmalar olsa da, bu kurumları somut tarihleri, örgütlenme biçimleri ve işleyiş mekanizmaları açısından mukayese eden çalışmalar oldukça sınırlıdır. İmparatorluklar dünyasını, lonca sistemlerini, mesleki hiyerarşileri, dini kurumları ve daha da önemlisi vakıf müesseselerini birlikte değerlendirmek için zengin bir bilgi altyapısını gerektiren bu tür mukayeseli eserlerin ortaçağ dünyasına bakış açılarını zenginleştireceği aşikârdır.

Elinizdeki eser, bu kurumların sistematik bir karaktere kavuştuğu kritik zaman dilimi olan 1450-1600 arası dönemi merkeze alarak Avrupa üniversiteleri ile Osmanlı medreselerini mukayeseli olarak inceliyor. Osmanlı medreseleri hakkındaki bilgileri son araştırmaların ışığında sistematize eden yazar, bu kurumları örgütsel ve kurumsal işleyişi bakımından Avrupa’daki muadilleri ile incelikli şekilde karşılaştırıyor. Avrupa üniversite tarihi hakkında da ayrıntılı bilgiler içeren eser, yükseköğretim araştırmaları için bir başvuru kaynağı olarak önemli bir boşluğu dolduracaktır."

1972 yılında Yalova’da doğmuştur. İlk, orta ve lise eğitimini Çınarcık’ta tamamlamıştır. Lisansını 1994 yılında Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arşivcilik Bölümü’nden almıştır. Aynı üniversitenin Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü’nden 1997 yılında yüksek lisans derecesi almıştır. 2015 yılında Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü’nde doktorasını tamamlamıştır. Akademik ilgi alanları Osmanlı ve Avrupa eğitim tarihidir. Halen Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak çalışmalarına devam etmektedir.

** İstanbul: Küre Yayınları, 2019

İLGİLİ YUVARLAKMASALAR

خيار المحررين

SEMINARS

As the most traditonal activity of BISAV, the courses take place in every fall and spring of a year.

MORE INFO


تابعنا

الاشتراك في النشرة الإخبارية لدينا لتلقي الأخبار والتحديثات.