I. Ulusal Siyaset Düşüncesi Sempozyumu Karşılaştırmalı Siyaset Düşüncesi Çağrı Metni

20 أكتوبر, 2023

Karşılaştırmalı siyaset düşüncesi, küreselleşme sürecinde siyaset teorisinde yeni ve eleştirel yaklaşımlara duyulan ihtiyacı karşılamak üzere gelişmeye başlamış ve Siyaset Bilimi disiplini içinde bir alt alan olarak belirginleşmiştir. Siyaset teorisi çalışmalarında yerleşmiş ve rutinleşmiş olan Batılı yaklaşımların, farklı kültürleri anlama ve bu kültürlerin beraberinde getirdiği güncel politik soruları yanıtlama konusundaki yetersizliği, son otuz yılda siyaset felsefesi çalışmalarında yeni arayışlara yol açmıştır. Siyaset teorisi alanında uzun bir süre kabul görmüş olan modern Batılı metinlerin evrensel ortak aklın ürünü olduğu varsayımı, kültürler-arası etkileşimin giderek artmasıyla temelden sarsılmıştır. Bu bağlamda ortaya çıkan karşılaştırmalı siyaset düşüncesi, disiplindeki yerleşik anlayışlar tarafından uzun süre göz ardı edilmiş çeşitli geleneklerden düşünürleri ve metinleri gün ışığına çıkararak, siyaset düşüncesini dünyanın farklı yerlerinde ortaya çıkmış olan perspektiflerle zenginleştirmeyi ve siyaset felsefesinin kadim ve güncel sorularını çoğulcu bir yaklaşımla tartışmayı amaçlamaktadır. Yalnızca farklılıklara değil farklı kültürlerin kesişim noktalarına da odaklanan bu karşılaştırmalı düşünme biçimi, siyasetin doğasını daha kapsamlı bir şekilde anlamayı mümkün kılmakta; antik çağlardan itibaren siyaset felsefesine rengini veren ancak modern klasikleşme sürecinde konumunu yitirmiş olan eleştirel yaklaşımları yeniden canlandırmayı hedeflemektedir.

Siyaset teorisini, alanda yerleşmiş soruları ve cevapları gözden geçirmeye ve günümüzün çalkantılı siyasi meseleleriyle daha yakından ilgilenmeye davet eden karşılaştırmalı siyaset düşüncesi, tüm dünyada her geçen gün daha fazla akademik ilgiye mazhar olmaktadır. Türkiye'de de bu alana olan ilgi artmakla birlikte, siyaset düşüncesinde karşılaştırmalı çalışmaların yetersiz kaldığı görülmektedir. Türkiye siyaseti ve Türkiye’de siyasi düşüncenin de karşılaştırmalı siyaset düşüncesinin imkânlarıyla yeterince incelendiği söylenemez. Bu konularda akademik katkı sunmanın adımlarından biri olarak Küresel Araştırmalar Merkezi ile Medeniyet Araştırmaları Merkezi tarafından planlanan ve 15-16 Aralık 2023 tarihinde Bilim ve Sanat Vakfı’nda gerçekleşecek olan bu sempozyum, konuyla ilgilenen tüm akademisyenleri, bağımsız araştırmacıları ve öğrencileri bir araya getirerek, karşılaştırmalı siyaset düşüncesi alanındaki farklı bilgi, deneyim ve bakış açılarını ele almayı hedeflemektedir.

 

Başvuru

Sempozyuma katılım başvurusu için 250-500 kelimeyi aşmayan bildiri özetlerinizi [email protected] adresine gönderebilirsiniz. Kabul edilen tebliğ özetleri sempozyumun ardından e-kitap olarak yayınlanacaktır. Başvuru lisansüstü öğrencilerine de açıktır. Bu başlıklarla sınırlı olmamakla birlikte sempozyumda karşılaştırmalı siyaset düşüncesi açısından ele alınacak başlıca konular aşağıdaki gibidir:

•  Karşılaştırmalı siyaset düşüncesi ve yöntem sorunu

•  Karşılaştırmalı siyaset düşüncesinde farklı yaklaşımlar

•  Kültürler-arası siyaset felsefesi

•  Kültürlerarası klasikleşmenin imkânı

•  Küreselleşme, siyasi dönüşüm ve siyaset düşüncesi

•  Dönüşen dünyada siyaset dili ve siyasal söylem

•  Karşılaştırmalı demokratik teori ve siyasi katılım

•  Batı-dışı siyaset düşüncesi (İslam siyaset düşüncesi, Osmanlı siyaset düşüncesi, vd.)

•  Karşılaştırmalı siyaset düşüncesi ve Türkiye’de siyasal düşünce

•  Karşılaştırmalı siyaset düşüncesi ve Türkiye siyaseti

•  İktidar, adalet ve özgürlüğe karşılaştırmalı yaklaşımlar

•  Siyaset düşüncesi, çokkültürlülük, göç ve kimlik

 

Önemli Tarihler

Son Başvuru Tarihi: 20 Ekim

Kabul Bildirim Tarihi: 5 Kasım

Sempozyum programının ilanı: 25 Kasım

Sempozyum Tarihi: 15-16 Aralık

 

Düzenleme Kurulu:

Ahmet Okumuş, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

Muhammed Ağcan, İstanbul Üniversitesi

Özgür Kavak, Marmara Üniversitesi

Büşra Aytekin, Bilim ve Sanat Vakfı

Havva Yılmaz, Bilim ve Sanat Vakfı

Hüseyin Etil, Bilim ve Sanat Vakfı

 

Bilim Kurulu:

Abdurrahman Atçıl, Sabancı Üniversitesi

Alim Arlı, Marmara Üniversitesi

Cüneyt Kaya, İstanbul Üniversitesi

Coşkun Çakır, İstanbul Üniversitesi

Feyzullah Yılmaz, İstanbul Zaim Üniversitesi

Gökhan Çetinsaya, İstanbul Şehir Üniversitesi (emekli)

Hümeyra Özturan, Marmara Üniversitesi

İshak Arslan, Marmara Üniversitesi

İsmail Yaylacı, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

Kadir Temiz, İstanbul Medeniyet Üniversitesi

M. Akif Kayapınar, İstanbul Üniversitesi

Nurullah Ardıç, İstanbul Teknik Üniversitesi

Ömer Taşgetiren, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi

Sami Erdem, Marmara Üniversitesi

Süleyman Güder, İstanbul Üniversitesi

خيار المحررين

SEMINARS

As the most traditonal activity of BISAV, the courses take place in every fall and spring of a year.

MORE INFO


تابعنا

الاشتراك في النشرة الإخبارية لدينا لتلقي الأخبار والتحديثات.