MAM READING GROUPS

Osmanlı-Türk Müziği Okuma Grubu

Onur Öner, Zeynep Yıldız Abbasoğlu

11 فبراير, 2023 Salon: KIRMIZI SALON

 

 

 

Bu okuma grubu, on altıncı yüzyılda özgün bir karakter kazanmaya başlayan Osmanlı-Türk müziğini önceki geleneklerle ilişkisi, sosyo-kültürel yapısı, modernleşme ve kurumsallaşma tarihlerini de içine alan geniş bir yelpaze içerisinde tartışmaya açacaktır. Müziğin ve tarihinin disiplinler arası bir yaklaşımla okunmaya çalışılacağı okuma grubu, başta müzik tarihi üzerinde uzmanlaşmak isteyenler olmak üzere, konuyla ilgili temel tartışma ve okumalardan haberdar olmak isteyen herkese açıktır. Haftalık olarak belirlenen ve önceden ilan edilecek metinler, eleştirel bir okuma sonrasında katılımcılarla tartışılacaktır.

Okuma Grubu müzik tarihinin meselelerine dair literatürdeki çalışmaları kronolojik bir sırada ele alacaktır:

Giriş mahiyetindeki bazı metinlerin ardından, “eski gelenek”in Osmanlı-Türk müziği ile ilişkisini inceleyen ve Osmanlı-Türk müziğinin on altıncı yüzyıl sonlarında yaşadığı “kırılma”ya kadarki “ilk dönem” analizleri üzerinde durulacaktır. Ardından, on yedinci ve on sekizinci yüzyılları kapsayan ve Osmanlı-Türk müziğinin özgün halini yansıtan “erken-modern dönem” kaynakları üzerine yapılmış araştırmalara odaklanılacaktır. Son olarak, on dokuzuncu ve yirminci yüzyıl müzik tarihinin başlıca meselesi olan değişim ve dönüşümleri gelenekçilik, modernizm, Doğu-Batı düalizmi ve milliyetçilik/Türkçülük bağlamlarında ele alan metinler tartışmaya açılacaktır.

 

Onur Öner (Dr.) ve Zeynep Yıldız Abbasoğlu (Dr.) nezaretinde yürütülecek toplantılar iki haftada bir düzenlenecektir.

İlk oturum 11 Şubat 2023 Cumartesi günü, saat 16:30'dadır.

 

Başvuru için tıklayınız.

İLGİLİ OKUMA GRUPLARI

خيار المحررين

SEMINARS

As the most traditonal activity of BISAV, the courses take place in every fall and spring of a year.

MORE INFO


تابعنا

الاشتراك في النشرة الإخبارية لدينا لتلقي الأخبار والتحديثات.