TAM WORKSHOPS

Fetva Mecmuaları Neşir Atölyesi

Süleyman Kaya

17/محرم/1429

Günümüzde Ebussuud Efendi, Çatalcalı Ali Efendi, Abdurrahim Efendi gibi şeyhülislamların fetvalarından seçmeler yayınlanmış olup birçok çalışmada bu yayınlar kullanılmaktadır. Lakin bu tür seçme yayınların kafi gelmeyeceği aşikardır. Dolayısıyla fetva mecmualarının, önce matbu mecmualardan başlanıp daha sonra yazma halindeki şeyhülislam fetvaları ve sonrasında da sair ulemaya ait mecmualar şeklinde yayınlanması gerektiği kanaatindeyiz.

 Bu çerçevede BSV Türkiye Araştırmaları Merkezinde 2008 yılından itibaren Feyzullah Efendinin mecmuasının (Fetâvâ-yı Feyziye) neşri çalışmalarına başlandı. Feyzullah Efendinin Osmanlı Tarihinde önemli bir şahsiyet olarak dikkat çekmesi ve bu eserinin 19. Yüzyılda bile Fetvahane tarafından en muteber dört fetva mecmuasından biri kabul edilmesi sebebiyle başlangıç olarak bu eserin uygun olacağı düşünüldü.
Şu anda yayına hazır hale getirilen Fetâvâ-yı Feyziye, sözlük ve indeks çalışmaları da yapılarak Klasik yayınlarından araştırmacıların hizmetine sunulacaktır. Yayına hazırlanan bu serinin sonraki fetva mecmuaları ise şunlardır:
Behcetü'l-Fetâvâ, Şeyhülislam Yenişehirli Abdullah Efendi.
Câmiu'l-icareteyn, Şeyhülislam Meşrepzâde Arif Efendi.
Netîcetü'l-fetâvâ, Şeyhülislam Dürrîzâde Mehmed Ârif Efendi, ter. Seyyid Hafız Mehmed el-Gedusî.
 
Not: Klasik yayınları aynı seri içerisinde Ceride-i İlmiye dergisinde yer alan fetvaları (Hazırlayan İsmail Cebeci) ihtiva eden bir kitap da yayınlayacaktır.
 
 

خيار المحررين

SEMINARS

As the most traditonal activity of BISAV, the courses take place in every fall and spring of a year.

MORE INFO


تابعنا

الاشتراك في النشرة الإخبارية لدينا لتلقي الأخبار والتحديثات.