MAM SEMINARS

Gazzâlî Problemi

Abdullah Özkan

Bu seminerde İslam düşünce tarihinin en önemli isimlerinden biri olan Gazzâlî’nin literatürde ne şekilde ele alındığı üzerinde durulacak ve bu literatürün yöntemsel tutarlılık bakımından bir değerlendirilmesi yapılacaktır. İslam dünyasında felsefe dendiğinde onun en yetkin düşmanıymış gibi karşımıza çıkan Gazzâlî hakkındaki bu yaygın kanaat, Gairdner’in Mişkat’ten hareketle bir anlamda kavramsallaştırdığı Gazzâlî Problemi ifadesiyle yeni yöne doğru evrilmiştir. Buna göre Gazzâlî her ne kadar felsefe düşmanı olarak anlaşılmasına neden olacak açıklamalar yapmış ve eserler vermişse de aslında o felsefeyi, özellikle de İbn Sînâ felsefesini, eserlerinde yoğun olarak kullanmış ve bu kullanımı okurlarına pek hissettirmemeye çalışmıştır. Gairdner’i takip eden süreçte modern literatür adeta Gazzâlî’nin felsefeyi, özellikle de İbn Sînâ felsefesini, kendi sistemini oluştururken çok yaygın bir şekilde kullandığını göstermek üzere inşa edilmiş gibi görünmektedir. Seminerde öncelikle bu literatür kronolojik bir şekilde tanıtılacaktır. Sonrasında İslam düşüncesi araştırmalarının başlangıcında felsefenin en büyük düşmanı olarak karşımıza çıkan Gazzâlî’nin sonraki dönemlerde adeta bir İslam filozofu haline gelişinin nedenleri üzerinde durulacaktır. 

SEMİNER PROGRAM LİSTESİ

Location Date Time Seminar Instructor Notes
ŞAKİR KOCABAŞ 21.10.2023 12:30 1 Abdullah Özkan
ŞAKİR KOCABAŞ 28.10.2023 12:30 1 Abdullah Özkan
ŞAKİR KOCABAŞ 4.11.2023 12:30 1 Abdullah Özkan
ŞAKİR KOCABAŞ 11.11.2023 12:30 1 Abdullah Özkan

خيار المحررين

SEMINARS

As the most traditonal activity of BISAV, the courses take place in every fall and spring of a year.

MORE INFO


تابعنا

الاشتراك في النشرة الإخبارية لدينا لتلقي الأخبار والتحديثات.