MAM ROUNDTABLE MEETINGS

Türk Düşüncesi Tartışmaları 5: Türk Düşüncesinde Şekillenme Dinamikleri ve Kaybedilen Mevziler

Süleyman Seyfi Öğün

Dîvan Toplantıları (Türk Düşüncesi Konuşmaları 5): Türk Düşüncesinde Şekillenme Dinamikleri ve Kaybedilen Mevziler

YUVARLAK MASA SALONU
18.06.2005 16:00

Modern Psikiyatrik Paradigma

Medaim Yanık

MODERN PSİKİYATRİK PARADİGMA Bu sunumun ilk bölümünde modern psikiyatrinin temel görüşleri tanımlanacaktır. İkinci bölümde ruh hastalığını farklı kavramsallaştırmanın mümkün olup olmadığı tartışması yapılacaktır. Üçüncü bölümde modern psikiyatrik paradigmanın değerlendirmesi yapılacaktır. Son bölümde medeniyet bakış açısı ile üzerinde çalışılacak alanların tanımlanmasına çalışılacaktır. Modern psikiyatride çok sayıda ekol olmasına rağmen baskın paradigma biyolojik görüştür. Psikolojik, sosyal, kültürel, travma diğer ekollerdir. Ayrıca bu ekolleri pratik amaçlarla birleştirmeye çalışan biyo-psiko-sosyo-kültürel model de oluşturulmuştur. Biyolojik anlayışın temel tezi ruhsal hastalıkların beynin ürünü olduğu, tıbbın diğer dallarında olduğu gibi ruhsal hastalıkların da biyolojik araçlarla tedavi edileceği şeklindedir. Biyolojik görüşün iyi anlaşılması için beynin işleyişi, nöron ve nörotransmiter sistemi, genlerin etkisi, psikofarmakolojinin anlaşılması gereklidir. Biyolojik psikiyatrinin önemli diğer bir parçası sınıflama sistemleridir. Bipolar bozukluk hem sınıflama için hem de biyolojik kavramsallaştırma için iyi bir modeldir. Ruhsal hastalıkları modern psikiyatrinin paradigmaları dışında izah etmenin mümkün olup olmadığı tartışılmaya değer bir konudur. İslam medeniyetinin geçmişte ruhsal hastalıklara karşı nasıl bir tutum oluşturduğu anlaşılması önemlidir. Gündelik pratiğimizde sıklıkla gördüğümüz bedenden ayrı bir varlık olan ruhun hastalanması, veya ruhsal hastalıkların cin, büyü etkisiyle oluştuğu şeklindeki yaygın düşünme biçimini nasıl değerlendirmeliyiz? Bedenden ayrı bir ruh kavramı ve bu ruhun bozulmasıyla ruhsal hastalıkların oluştuğu düşünme biçimi medeniyetimizin algılama biçimi olabilir mi? Yoksa bu düşünmenin ötesinde bir algılamaya mı ulaşmalıyız? Bu sorular anlamlıdır ve sunum sürecinde tartışma konusu yapılacaktır. Modern psikiyatriye karşı farklı tutumlar mümkündür. Bunlar; tam kabul, tam itiraz, parçacı itirazcılık veya yeni bir form kazandırma girişimleri şeklinde olabilir. Modern psikiyatriyi değerlendirme sürecinde bir takım zorluklar olmaktadır. Birinci zorluk, psikiyatriyi içten bilmeyenler nüfuz etmede zorluk çeker. İkinci zorluk ise alanın içinden gelenin zihni belirlenmiş ve ikna olmuş olur. Diğer bir zorluk tutarlı bir düşünme sistemine sahip, çerçevesi dönemsel bir düşünme biçimi tarafından belirlenmiş bir bakış açısıyla yapılan yüzeysel entelektüel tutumdur. Bu tutumun 1960’lı yıllardaki örneği antipsikiyatri görüşüdür. Bir diğeri de postmodernizm tartışmaları çerçevesinde yapılan yorumlardır. Muhalif olmanın tatlı keyfi üzerinde olmak hakikate yakın olduğumuz anlamına gelmez. Modern psikiyatrinin güçlü ve etkin konumuna karşın, medeniyet bakış açısıyla çalıştığımızda güçlü düşünme biçimleri oluşturmamız mümkündür. Çalışılacak alanlardan bir kültür psikiyatri ilişkisidir. Kültürel psikiyatri modern psikiyatrinin içselleştirdiği alanlardan biri olmasına rağmen ait olduğumuz medeniyet bakış açısıyla yeterli ça

YUVARLAK MASA SALONU
4.06.2005 17:00

Türk Düşüncesi Tartışmaları 4: Osmanlı Son Döneminde Modernleşme ve Geleneksel Kültür Meselesi

Selçuk Akşin Somel

VEFA SALONU
23.05.2005 18:30

Türk Düşüncesi Tartışmaları 3: Türk Modernitesinde Belirleyici Parametreler

Hasan Bülent Kahraman

YUVARLAK MASA SALONU
11.05.2005 18:30

Türk Düşüncesi Tartışmaları 2: Türk Düşüncesinin Meseleleri

Kurtuluş Kayalı

YUVARLAK MASA SALONU
6.05.2005 18:30

Türk Düşüncesi Tartışmaları 1: Türk Düşüncesinde Kayıp Halka: Siyasal – Kemalizm, Sosyalizm, İslâmcılık

Yasin Aktay

YUVARLAK MASA SALONU
5.03.2005 00:00

Aspects of Islamic Thought in Southeast Asia and Present Cultural Situations

Osman Muhammedi

YUVARLAK MASA SALONU
3.02.2005 00:00

Civilization and Deep Culture

Johann Galtung

YUVARLAK MASA SALONU
5.10.2004 00:00

İnsan Klonlamanın Tıbbî, Ahlâkî ve Felsefî Meseleleri

İlhan İlkılıç

YUVARLAK MASA SALONU
8.09.2004 18:00

Christian Cosmology and Heresy in Medieval Europe

Cherly Riggs

YUVARLAK MASA SALONU
6.08.2004 19:00

خيار المحررين

SEMINARS

As the most traditonal activity of BISAV, the courses take place in every fall and spring of a year.

MORE INFO


تابعنا

الاشتراك في النشرة الإخبارية لدينا لتلقي الأخبار والتحديثات.