MAM ROUNDTABLE MEETINGS

Felsefi Açıdan Tabakat Literatürü 2: İbnü'n-Nedîm ve el-Fihrist'i

İbrahim Halil Üçer

26 Mayıs 2012 Cumartesi 15:30 Salon: ŞAKİR KOCABAŞ SALONU

Medeniyet Araştırmaları Merkezi'nin düzenlediği Felsefi Açıdan Tabakat Literatürü toplantı serisinin ikinci oturumu, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Felsefe Bölümü 'nden İbrahim Halil Üçer ile birlikte gerçekleştirilecek. Üçer, İbnü'n-Nedîm'in el-Fihrist adlı eseri çerçevesinde sunum yapacak.

 

 

 

Felsefî Açıdan Tabakât Literatürü

Tabakât, İslâm geleneğinde sahâbe, tâbiîn, fakihler, sûfîler, filozoflar, tabipler, edip, şair ve sanatkârlar ile ayırıcı niteliklere sahip olan kişilerden söz eden bir telif türüdür. Bu gelenek içinde özel olarak filozofları/felsefî ilimlerle meşgul olan isimleri ihtiva eden eserler, sadece bu simaların hayatları ve eserleri hakkında bilgi vermekle kalmamakta, İslam medeniyetindeki felsefe tarihi tasavvurları ve felsefe algıları ile yazıldıkları dönemin sosyal, ekonomik, siyasî, kültürel, ilmî vs. şartlarına dair de önemli unsurlar ihtiva etmektedir.

BSV Medeniyet Araştırmaları Merkezi tarafından düzenlenen Felsefî Açıdan Tabakât Literatürü başlıklı aylık toplantı serisinin amacı, İslâm felsefesi çalışmaları için önemli bir başvuru kaynağı olan tabakât metinlerinin daha yakından tanınmasını sağlamaktır. Her oturum için belirlenen metin(ler); yazarın hayatı/arka planı, kitabın genel yapısı, felsefe tarihi/tasavvurlarına dair dikkate değer değiniler çerçevesinde incelenecektir. Nisan 2012-Mart 2013 tarihleri arasında her ayın (Temmuz ve Ağustos 2012 hariç) son Cumartesi yapılacak olan toplantılarda toplam 13 tabakât metni ele alınacaktır.

خيار المحررين

SEMINARS

As the most traditonal activity of BISAV, the courses take place in every fall and spring of a year.

MORE INFO


تابعنا

الاشتراك في النشرة الإخبارية لدينا لتلقي الأخبار والتحديثات.