BİSAV 28. ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU

13 Mayıs 2017 Cumartesi

Bilim ve Sanat Vakfı'nın geleneksel hâle gelen öğrenci sempozyumlarının 28.cisi 13 Mayıs 2017 tarihinde Vakfın Vefa’daki merkezinde gerçekleşiyor. Farklı disiplinlerden 20 tebliğin sunulacağı sempozyum herkese açık.

 

Sempozyum

13  Mayıs 2017

Vefa Salonu

 

 

BİLİM VE SANAT VAKFI

28. ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU

 

13 MAYIS 2017

 

Açılış Konuşması 09.45-10.00
İshak Arslan

 

I. OTURUM

10.00-11.20

EKONOMİ, SİYASET VE TOPLUM

Oturum Başkanı: İsmail Yaylacı

 

Ayten Tuana Rendeci
Anarşi Neden mi Sonuç mu?: Aleksander Wendt’in Anarşi
Anlayışına Eleştirel Bir Yaklaşım

Mehmet Veysel Onat
Arap-İsrail Savaşından Filistin-İsrail Savaşına Filistinli Kimliğinin İnşası

Merve İsmail
XX. Yüzyılda İdeal İslam Toplumu Arayışları: Ali Şeriati ve Seyyid Kutup Örnekleri

Mustafa Said Karaca
Türkiye'de Katılım Bankacılığı ve Konvansiyonel Bankacılık Algısına Karşılaştırmalı Bir Bakış: İstanbul Örneği

 

II. OTURUM

11.35-12.55

HUKUK VE ADALET

Oturum Başkanı: Osman Safa Bursalı

 

Merve Erdoğan
Fukahanın Siyasete Müteallik Eserlerinde “Adalet Dairesi” Kavramının İzdüşümleri

Emine Gümüş
XVIII. Yüzyıl Osmanlı Hukuk Uygulamasında Kısas Cezası

Buse Sarı
Uluslaşma Sürecinde Türk Medeni Kanunu'nun Rolü

Büşra Çetiner
Hukuki Bir Problem Olarak “İntihal” ve Uygulamadaki Yansımaları

 

III. OTURUM

14.30-15.50

EDEBİYAT, ORYANTALİZM VE NOSTALJİ

Oturum Başkanı: Berat Açıl

 

 Döndü Toker
Giden Zamanın Hüzünlü Bekçisi: Muhsin Bey Filmi Üzerinden Bir Nostalji Analizi

Kevser Bayraktar
Cahit Zarifoğlu’nun Kuşların Dili Adlı Eserinde Bir Anlatım Biçimi Olarak Alegori

Merve Sürükli
Bir Kadın Portresi: Nahid Sırrı Örik’in Basılmamış Piyeslerinde Kadın Temsil(ler)i

Zahide Nihan Doğan
İstanbul'un Peçesiz Kadınları: Demetra Vaka’nın Kaybedilen Oryantalist Kadın Kimliğini Yeniden Kurma Çabası

 

IV. OTURUM

16.05-17.25

MODERNLEŞME, İSLAM VE EĞİTİM

Oturum Başkanı: Zahit Atçıl

 

Betül Sezgin
Niyazi Berkes’te Çağdaşlaşma Meselesi ve Türkiye’de Çağdaşlaşma’daki Tezahürü

Gökçe Özder
Geç Dönem Osmanlısında Bir Eğitimci: Ali Nazimâ ve “Çocuğa Görelik”

Zülal Zengin
Doğan Güneşin Batan Güneşe İlhamı: Mustafa Kamil Paşa’nın
Japonya Örneği Işığında Mısır Tasavvuru

Burak Aslaner
Politik Bir Araç Olarak İlk Türkçe Hutbeler (1927-32)

 

V. OTURUM

17.40-19.00

BİLİNÇ, DİL VE BELLEK

Oturum Başkanı: Eyüp Süzgün

 

Ali Tarık Altunç
Bilinç Bilimsel Olarak Ele Alınabilir mi?: Otoepistemik Kısıtlama ve Nesnel Bilgi

Seda Akbıyık
Dil ve Düşünce İlişkisi Bağlamında Evrensellik ve Görelilik Tartışmaları:
Bilimsel Bulgular Işığında Bir Değerlendirme

Büşra Tanrıverdi-Özkan
Uyanıklık Dinlenim Durumunda Beyin İçsel Aktivitesinin Bellek Pekiştirme Süreçlerine Katkısı

Ayşenur Günaydın
Elektronik Sigara: Vaat ve Tehdit Dolu Bir Teknoloji

 

DEĞERLENDİRME

Ahmet Okumuş
BİSAV Yönetim Kurulu Başkanı

خيار المحررين

SEMINARS

As the most traditonal activity of BISAV, the courses take place in every fall and spring of a year.

MORE INFO


تابعنا

الاشتراك في النشرة الإخبارية لدينا لتلقي الأخبار والتحديثات.