ROUNDTABLE MEETINGS

İlk Dönem Türk Romanında Ahlak

Ahmet Emre Polat

6 Aralık 2012 Perşembe 18:00 Salon: ŞAKİR KOCABAŞ SALONU

Sanat Araştırmaları Merkezi Kırkambar Tez ve Makale Sunumu etkinliği kapsamında 6 Aralık 2012 tarihinde Ahmet Emre Polat’ı konuk ediyor. Polat ile Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Felsefesi Anabilim Dalında Prof. Dr. İsmail Kara’nın danışmanlığında tamamladığı yüksek lisans tezi “İlk dönem Türk Romanında Ahlak” üzerine konuşacağız.

İslam düşüncesinin bir parçası ve süreci olarak Türk düşüncesi, Tanzimat döneminde klasik düşüncenin yanında modern Batı düşüncesi ile teması neticesinde farklı bir mahiyet kazanmıştır. Türk romanının da ortaya çıktığı bu dönemde, romana ahlâk nokta-i nazarından başat bir rol ve anlam yüklenmiştir. Polat’ın tezi ise bu süreç ve yapıyı sistematik bir şekilde ahlâk felsefesi bağlamında ortaya koymaya çalışmaktadır.

Kırkambar Tez- Makale Sunumu

İlk dönem Türk Romanında Ahlak

Ahmet Emre Polat *

06 Aralık 2012 Perşembe

18.00

Şakir Kocabaş Salonu

*2008 yılında Marmara Üni. İlahiyat Fakültesinden mezun olarak; aynı Üniversitede İslam Felsefesi dalında yüksek lisansını “İlk dönem Türk Romanında Ahlak” adlı teziyle 2011 yılında tamamlamıştır. Halen İstanbul Üniversitesinde Felsefe ve Din ilimleri alanında doktora çalışmasını sürdürmekte ve aynı zamanda Başbakanlık Osmanlı Arşivleri Daire Başkanlığı’nda çalışmaktadır.

خيار المحررين

SEMINARS

As the most traditonal activity of BISAV, the courses take place in every fall and spring of a year.

MORE INFO


تابعنا

الاشتراك في النشرة الإخبارية لدينا لتلقي الأخبار والتحديثات.