ROUNDTABLE MEETINGS

Türk Musikisi Meşk Geleneğinde Bir İcra: Hafız Sami

Sami Dural

26 Ocak 2013 Cumartesi 15:00 Salon: ŞAKİR KOCABAŞ SALONU

Sanat Araştırmaları Merkezi Kırkambar Tez ve Makale Sunumu etkinliği kapsamında 26 Ocak 2013 tarihinde Sami Dural’ı konuk ediyor. Dural ile İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Ana Sanat Dalı’nda  Prof. Dr. Songül Karahasanoğlu'nun danışmanlığında tamamladığı yüksek lisans tezi “Türk Musikisi Meşk Geleneğinde Bir İcra: Hafız Sami” üzerine konuşacağız.  Sunum sırasında Hafız Sami'nin gazellerinden örnekler sunulacak ve gazel geleneğini yansıtan eserlerden bazıları Sami Dural tarafından icra edilecektir.

Türk musikisinde özellikle yirminci yüzyılda belirgin olmak üzere müzik notasının kullanılmaya başlandığı zamandan günümüze dek meşk yöntemi giderek işlevini yitirmiştir. Hâlbuki Türk musikisinin karakteristik makam anlayışını ve tavrını anlamada, bu musikinin meşk geleneğinden yetişmiş referans icracıların icraları ve uyguladıkları teknikler büyük önem taşımaktadır. Bu anlayışla bu tez Tanburi İsak'tan, Hamamizade Dede Efendi'den, Dellalzade İsmail Efendi'den, Bolahenk Nuri Bey'den oluşan bir meşk silsilesine bağlı bulunan Hafız Sami'nin makam anlayışını, üslubunu ve tavrını Ferahnâk makamında okuduğu gazel üzerinden ortaya koymaktadır. Bu makam, anlayışı ile icrayı uygulamak ve analiz etmek isteyen Türk musikisi icracılarına elle tutulur somut bir çalışma olarak sunulmaktadır.

Kırkambar Tez-Makale Sunumu

Türk Musikisi Meşk Geleneğinde Bir İcra: Hafız Sami

Sami Dural*

26 Ocak 2013 Cumartesi

15.00

Şakir Kocabaş Salonu

 

*1982 yılında Berlin’de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Bursa’da tamamladı. Ciddi anlamda müzik derslerine lise yıllarında başladı. Bursa Büyükşehir Belediyesi Konservatuarında nota, usul ve repertuar dersleri aldı.  2004 yılında İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Temel Bilimler bölümünü kazandı. Okula girmesiyle beraber değerli udiler Yurdal Tokcan, Osman Nuri Özpekel ve Mehmet Emin Bitmez’den ud dersleri aldı. Ayrıca taksim geleneği ve klasik icra üzerine Mehmet Emin Bitmez’le önemli çalışmalarda bulundu. 2004 yılında Bilen Işıktaş ve Bekir Şahin Baloğlu ile 3DEM grubunu kurdu. 2005 yılında İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarında Ses Eğitimi bölümüyle Çift Anadal Programına başladı. 2008 yılında İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuar Temel Bilimler bölümünü, 2011 yılında da Yüksek lisansını bitirdi. Halen İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzik Teorisi ve Müzikoloji alanında doktorasını sürdürmekte ve İstanbul Üniversitesi OMAR’da Araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır. 

خيار المحررين

SEMINARS

As the most traditonal activity of BISAV, the courses take place in every fall and spring of a year.

MORE INFO


تابعنا

الاشتراك في النشرة الإخبارية لدينا لتلقي الأخبار والتحديثات.