ROUNDTABLE MEETINGS

Bâkî ve Shakespeare Üzerine Metinlerarası Bir Yaklaşım: Hazan Gazeli ve Sone 73

Alphan Akgül

30 Mart 2013 Cumartesi 13:00 Salon: ŞAKİR KOCABAŞ SALONU

Sanat Araştırmaları Merkezi Kırkambar Tez ve Makale Sunumu etkinliği kapsamında 30 Mart 2013 tarihinde Alphan Akgül’ü misafir ediyor. Akgül’ün  Journal of Turkish Studies’te yayımlanan “Bâkî ve Shakespeare Üzerine Metinlerarası Bir Yaklaşım: Hazan Gazeli ve Sone 73” başlıklı makalesinin merkeze alınacağı toplantıda, bu çalışmadan hareketle yazılabilecek yeni bir makaleye zemin hazırlanması amaçlanmaktadır.

Alphan Akgül, bu çalışmasında, metinlerarasılık kuramlarının pek az dikkat çekilen bir yönüne odaklanıyor. Metinlerarasılık, öteki metinlere yapılan atıfları tespit etmek ve yorumlamak olarak irdelendiğinde, bir yorumcu olarak okurun işlevi aza indirgenir. Bu tür incelemelerde, “yazarın niyeti” ön plana çıkar ve okur yalnızca, yazarın bilinçli olarak atıfta bulunduğu metinleri bulma görevini yüklenir. Oysa, yazarın bilinçli olarak kurgulamadığı metinlerarasılık biçimleri de vardır. Bu tür metinlerde, ilk bakışta, herhangi bir metinlerarasılık yoktur. Oysa okur, ele aldığı metinler arasındaki muhtemel anlam bağıntılarını yaratıcı bir işlev yüklenerek inşa eder. Akgül, “Bâkî ve Shakespeare Üzerine Metinlerarası Bir Yaklaşım: ‘Hazan Gazeli’ ve ‘Sone 73’” başlıklı makalesinde bu görüşlerini sınıyor. Bâkî’nin gazeli ile Shakespeare’in sonesi arasında, ilk bakışta, sadece yüzeysel anlam ilgileri vardır. Her iki şiirde de “baharın bitişi” ile “hüzün”, “yaşlılık” ya da “ölüme yaklaşmak” arasında ilgiler kurulmuştur. Bunlar yüzeysel benzerliklerdir ve metinlerarasılık olarak kabul edilemezler. Oysa bu iki şiirdeki personaların psikolojik profilleri irdelendiğinde ortak bir hâletiruhiye tespit ederiz. Bâkî’nin gazelindeki persona, sosyal ölümü, “hafiflemek”, “yükten kurtulmak”; Shakespeare’in sonesindeki persona, biyolojik ölümü, “daha çok sevilme fırsatı bulmak” şeklinde yorumlar. Böylece, personaların, karşılaştıkları olumsuz bir olayla “kendilerini aldatarak” baş etmeye çalıştıkları anlaşılır. Akgül’e göre bu tarz bir çözümleme, edilgen okur tasarımını bir kenara bırakmak ve etkin okurun anlam kurucu işlevine imtiyaz tanımak anlamına gelmektedir.

Kırkambar Tez-Makale Sunumu

Bâkî ve Shakespeare Üzerine Metinlerarası Bir Yaklaşım: Hazan Gazeli ve Sone 73*

Alphan Akgül **

30 Mart 2013 Cumartesi

13.00

Şakir Kocabaş Salonu

* Journal of Turkish Studies / Türklük Bilgisi Araştırmaları, Walter G. Andrews özel sayısı. Harvard: Department of Near Eastern Languages and Civilizations Harvard University, Aralık 2010.

**Kabataş Erkek ve Mecidiyeköy liselerinde okudu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü’nü bitirdi. Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Bölümü’nden yüksek lisans ve doktora dereceleri aldı. Tübitak 2219 yurtdışı araştırma bursu kapsamında konuk araştırmacı olarak University of Washington’da bulundu. Bu üniversitede, modern şiir teorileri, metafizik şiir ve yaratıcı yazarlık üzerine çalıştı. Akgül’ün şiirleri, 2000 yılında Yaşar Nabi Nayır, 2008 yılında Nüzhet Erman şiir ödüllerine layık görüldü. Hâlen İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

خيار المحررين

SEMINARS

As the most traditonal activity of BISAV, the courses take place in every fall and spring of a year.

MORE INFO


تابعنا

الاشتراك في النشرة الإخبارية لدينا لتلقي الأخبار والتحديثات.