ROUNDTABLE MEETINGS

Türk Edebiyatında Heft Peyker Mesnevileri ve Hayâtî’nin Heft Peyker’i

Bahadır Sürelli

22 Eylül 2012 Cumartesi 17:00 Salon: ŞAKİR KOCABAŞ SALONU

Bilim ve Sanat Vakfı Sanat Araştırmaları Merkezi, Kırkambar Tez ve Makale Sunumu etkinliği kapsamında Bahadır Sürelli’yi konuk ediyor. Sürelli ile Boğaziçi Üniversitesi  Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde Prof. Dr. Zehra Toska’nın danışmanlığında tamamladığı doktora tezi “Türk Edebiyatında Heft Peyker Mesnevileri ve Hayâtî’nin Heft Peyker’i” üzerine konuşacağız. 

Bahadır Sürelli’nin çalışmasında 16. yüzyıl Divan şairi Hayâtî’nin kaleme aldığı Heft Peyker mesnevisi üzerinden, Behrâm-ı Gûr anlatılarının İran edebiyatında nasıl ortaya çıktığından başlayarak konunun Anadolu sahasına yayılımı ve Türkçe yazan şairlerin bu hikâyeyi nasıl ele aldığı araştırılmıştır. İran ve Türk edebiyatlarında hayatı efsanevi bir şekilde anlatılagelen Sasani hükümdarı V. Behrâm’ın tarihsel kimliğinin tespit edilerek kendisine atfedilen efsanevi anlatıların kaynakları üzerinde durulmuş, Heft Peyker’de yer alan hikâyelerin kökenleri karşılaştırmalı okumalarla sorgulanmıştır.  

Kırkambar Tez- Makale Sunumu

Türk Edebiyatında Heft Peyker Mesnevileri ve Hayâtî’nin Heft Peyker’i

Bahadır Sürelli*

22 Eylül 2012 Cumartesi 

17.00 

Şakir Kocabaş Salonu

 

* 2004 yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde lisans, Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Bölümü'nde yüksek lisans eğitimini tamamlayan Bahadır Sürelli, 2012 yılında Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'ndeki doktora eğitimini 16. yüzyıl şairi Hayâtî'nin, meşhur İran şairi Nizami'den çevirdiği "Heft Peyker" mesnevisi üzerine çalıştığı doktora tezi ile tamamladı. Şu anda Şehir Üniversitesi'nde görev yapmakta olan Bahadır Sürelli; Divan şiiri, Osmanlı mesnevileri ve karşılaştırmalı mitoloji gibi konularla yakından ilgilenmektedir. Yazıları; Toplumsal Tarih, Varlık, Kritik ve Yeniyazı gibi dergilerde yayımlanmıştır.

İLGİLİ YUVARLAKMASALAR

خيار المحررين

SEMINARS

As the most traditonal activity of BISAV, the courses take place in every fall and spring of a year.

MORE INFO


تابعنا

الاشتراك في النشرة الإخبارية لدينا لتلقي الأخبار والتحديثات.