SAM ROUNDTABLE MEETINGS

Şerif Muhittin Targan'ın Ud Tekniğine Katkısı: 6 Ud Taksiminin Analizi

Şerif Muhittin Targan'ın Ud Tekniğine Katkısı: 6 Ud Taksiminin Analizi

Bilen Işıktaş

Bilim ve Sanat Vakfı Sanat Araştırmaları Merkezi Kırkambar Tez ve Makale Sunumu etkinliği kapsamında 19 Kasım 2012 tarihinde Bilen Işıktaş’ı konuk ediyor. Işıktaş ile İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Anasanat Dalı’nda Yrd. Doç. Dr. Ayşegül Kostak Toksoy’un danışmanlığında tamamladığı yüksek lisans tezi “Şerif Muhittin Targan'ın Ud Tekniğine Katkısı: 6 Ud Taksiminin Analizi” üzerine konuşacağız. Şerif Muhittin’in hayatı, kariyeri, taksimleri, udda yapmış olduğu yenilikler, udun tarihi misyonu, musiki tarihimizin içindeki yeri gibi konuların da inceleneceği sunum sonrasında Bilen Işıktaş tarafından Şerif Muhittin’in eserlerinden bazıları icra edilecektir.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
19.11.2012 18:00

Medîhî ve Cennet-i Ahrâr Mesnevisi

Medîhî ve Cennet-i Ahrâr Mesnevisi

Esra Çakar

Bilim ve Sanat Vakfı Sanat Araştırmaları Merkezi Kırkambar Tez ve Makale Sunumu etkinliği kapsamında 31 Ekim 2012 tarihinde Esra Çakar’ı konuk ediyor. Çakar ile İstanbul Üniversitesi Fars Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde Prof. Dr. Mehmet Atalay'ın danışmanlığında tamamladığı yüksek lisans tezi “Medîhî ve Cennet-i Ahrâr Mesnevisi” üzerine konuşacağız.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
31.10.2012 18:00

Yeni Türk Edebiyatında Edebiyat Mahfilleri

Yeni Türk Edebiyatında Edebiyat Mahfilleri

Turgay Anar

Bilim ve Sanat Vakfı Sanat Araştırmaları Merkezi, Kırkambar Tez ve Makale Sunumu etkinliği kapsamında Ekim ayında Turgay Anar’ı konuk ediyor. Anar ile İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde Prof. Dr. M. Fatih Andı’nın danışmanlığında tamamladığı “Yeni Türk Edebiyatında Edebiyat Mahfilleri” başlıklı doktora tezi üzerine konuşacağız.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
9.10.2012 18:30

Türk Edebiyatında Heft Peyker Mesnevileri ve Hayâtî’nin Heft Peyker’i

Türk Edebiyatında Heft Peyker Mesnevileri ve Hayâtî’nin Heft Peyker’i

Bahadır Sürelli

Bilim ve Sanat Vakfı Sanat Araştırmaları Merkezi, Kırkambar Tez ve Makale Sunumu etkinliği kapsamında Bahadır Sürelli’yi konuk ediyor. Sürelli ile Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde Prof. Dr. Zehra Toska’nın danışmanlığında tamamladığı doktora tezi “Türk Edebiyatında Heft Peyker Mesnevileri ve Hayâtî’nin Heft Peyker’i” üzerine konuşacağız.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
22.09.2012 17:00

Gölge Oyunu Karagöz ve Sinema

Gölge Oyunu Karagöz ve Sinema

Murat Pay

Bilim ve Sanat Vakfı Sanat Araştırmaları Merkezi Kırkambar Tez ve Makale Sunumu etkinliği kapsamında Eylül ayında Murat Pay* ile Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları bilim dalında Prof. Dr. Muhittin Serin’in danışmanlığında hazırladığı “Gölge Oyunu, Karagöz ve Sinema” konulu yüksek lisans tezi üzerine konuşacağız.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
15.09.2012 17:00

II.Bayezid Dönemi Tezhip Sanatı

II.Bayezid Dönemi Tezhip Sanatı

Gülnihal Küpeli

Bilim ve Sanat Vakfı Sanat Araştırmaları Merkezi Kırkambar Tez - Makale Sunumları programı kapsamında Nisan ayında Gülnihal Küpeli ile Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Geleneksel Türk El Sanatları Anasanat Dalı’nda 2007 yılında tamamladığı “II.Bayezid Dönemi Tezhip Sanatı” konulu doktora tezi üzerine konuşacağız.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
5.04.2012 18:00

Bir Sebk-i Hindî Şairi Olarak Şevket-i Buharî  ve Osmanlı Şiirine Etkisi

Bir Sebk-i Hindî Şairi Olarak Şevket-i Buharî ve Osmanlı Şiirine Etkisi

Turgay Şafak

Bilim ve Sanat Vakfı Sanat Araştırmaları Merkezi Kırkambar Tez etkinliği kapsamında Ekim ayında Turgay Şafak ile Tahran Üniversitesi Fars Dili ve Edebiyatı Bölümünde tamamladığı doktora tezi "Tashih-i İntikadî-yi Divan-ı Şevket-i Buharaî" dolayımında "Bir Sebk-i Hindî Şairi Olarak Şevket-i Buharî ve Osmanlı Şiirine Etkisi" üzerine konuşacağız.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
13.10.2011 18:00

Karşılaştırmalı Çokkültürlülük

Karşılaştırmalı Çokkültürlülük

Karşılaştırmalı Çokkültürlülük: Bit Palas ve Yakupyan Apartmanı Çerçevesinde İstanbul-Kahire Eksenli Bir Okuma

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
10.02.2011 18:30

Tiyatro ve Din: Türk Tiyatrosu Örneği

Tiyatro ve Din: Türk Tiyatrosu Örneği

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
13.01.2011 16:00

Ebü’l-Vefâ Muslihuddin Mustafâ’nın Farsça Şiirleri

Ebü’l-Vefâ Muslihuddin Mustafâ’nın Farsça Şiirleri

Kadir Turgut

Programda Kadir Turgut'un "Ebü’l-Vefâ Muslihuddin Mustafâ’nın Farsça Şiirleri" adlı yüksek lisans çalışmasını dinleyeceğiz.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
27.10.2010 18:00

خيار المحررين

SEMINARS

As the most traditonal activity of BISAV, the courses take place in every fall and spring of a year.

MORE INFO


تابعنا

الاشتراك في النشرة الإخبارية لدينا لتلقي الأخبار والتحديثات.