SAM ROUNDTABLE MEETINGS

The Relationship Between The Gaze and Meaning in Photography

The Relationship Between The Gaze and Meaning in Photography

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
3.12.2009 18:00

Ahmedî Divanı'nın Tahlili

Ahmedî Divanı'nın Tahlili

Melike Erdem Günyüz

Eski Türk Edebiyatı’nın Beylikler döneminde yaşamış olan Ahmedî’nin Divanı, Osmanlı Divan Şiiri’nin ilk mürettep divanı olma özelliğini taşır. Bu eserin bir başka özelliği ise Mısır’da eğitim almış olan Ahmedî’nin Arap şiiriyle beslenmiş olarak divan şiirine olan katkılarıdır. Bir hekim olması, Fetret devrinde yaşaması ve diğer pek çok konunun izlerini şiirlerinde tespit edilebilmektedir. Şimdiye kadar yazılmış olan divan şiiri tahlili çalışmalarından daha farklı bir metotla yapılan bu tez çalışması ile dönemin kültür ve sosyal hayatından izler bulmak mümkündür.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
12.11.2009 18:00

Aesthetics in al-Farabi, İbn Sina and İbn Rushd

Aesthetics in al-Farabi, İbn Sina and İbn Rushd

Ayşe Demirkaynak Taşkent

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
7.10.2009 18:00

Similes of the Lover's Eyes, Eyebrows, and Eyelashes in Divan Literature (15th - 19th Centuries)

Similes of the Lover's Eyes, Eyebrows, and Eyelashes in Divan Literature (15th - 19th Centuries)

Reyhan Çorak

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
4.06.2009 15:00

An Analysis of the Sun, the Moon, and Stars as Symbols in Anatolian Turkish Decorative Arts in the 12th and 13th Centuries

An Analysis of the Sun, the Moon, and Stars as Symbols in Anatolian Turkish Decorative Arts in the 12th and 13th Centuries

Emine Kırıkçı

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
11.06.2008 18:00

Cinema and Religion: The Case of Turkish Cinema

Cinema and Religion: The Case of Turkish Cinema

Yalçın Lüleci

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
14.02.2008 18:30

Ibn Arabî and Theosophical Aesthetics

Ibn Arabî and Theosophical Aesthetics

Cihat Arınç

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
29.11.2007 18:00

Women in Ottoman Miniatures

Women in Ottoman Miniatures

Hesna Haral

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
6.06.2007 18:00

The Ottoman Court's Patronage of Art in the 16th and 17th Centuries in the Light of the Archival Evidence

The Ottoman Court's Patronage of Art in the 16th and 17th Centuries in the Light of the Archival Evidence

Hilal Kazan

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
24.05.2007 18:00

The Question of the Confusion of Poets Using the Same Penname and the Case of Prizenli Şem'i

Murat Ali Karavelioğlu

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
9.11.2006 18:00

خيار المحررين

SEMINARS

As the most traditonal activity of BISAV, the courses take place in every fall and spring of a year.

MORE INFO


تابعنا

الاشتراك في النشرة الإخبارية لدينا لتلقي الأخبار والتحديثات.