Dîvân İlmî Araştırmalar'ın 20. Sayısı Çıktı

25 Kasım 2006 Cumartesi

  Sunuş Foreword

  Yönetici peygamber olarak Hz. Muhammed
Prophet Muhammad as a Ruler

Ahmet ÖZEL
[Özet Abstract]

  Buhara-Bombay-Bursa hattında dervişlerin seyr ü seferi
Traveling Dervishes from Bukhara to Bursa via Bombay

Mustafa KARA
[Özet Abstract]

  Şeyh Vefa Külliyesi
The Seikh Wafâ Külliye

Aziz DOĞANAY
[Özet Abstract]

  Allah'ın cüz'îleri bilmesi: Klasik İbn Sînâ yorumunun değerlendirilmesi
God's Knowledge of the Particulars: An Evaluation of the Classical Interpretations of Avicenna

Rahim ACAR
[Özet Abstract]

  Osmanlı-Türk düşüncesinde münâzara ilmi ve Abdünnâfî İffet'in Tercüme-i Adâb-ı Gelenbevî adlı eseri
The Disputation Method in the Ottoman-Turkish Thought and Abdunnafî Iffet's Commentary: Tercume-i Âdâb-ı Gelenbevî

İlker KÖMBE
[Özet Abstract]

  Osmanlı Atinası ve düşünce tarihi ekseninde Kadı Mahmud Efendi'nin Tarih-i Medinetü'l-Hukemâ adlı eseri
Ottoman Athens and Kadı Mahmud Efendi's Târih-i Medînetu'l-Hukemâ from an Intellectual History Perspective

Gülçin TUNALI KOÇ
[Özet Abstract]

  El-Fârâbî'ye atfedilen Yeni-Eflatuncu bir eser: Risâle fî'l-'İlmi'l-İlâhî
A Neo-Platonic Work Attributed to al-Farâbî: Risâla fî'l-'Ilmi'l-İlâhî

Fehrullah TERKAN
[Özet Abstract]

  R. A. Nicholson'un Mesnevî tercüme ve şerhi üzerine
On R. A. Nicholson's Mathnawî translation and Commentary

İsmail GÜLEÇ
[Özet Abstract]

  Arapçanın İbranîceye katkısına dair Avram Galanti'nin bir makalesi
An Essay by Abraham Galante on the Arabic Conribution to the Progress of Hebrew

Eyyüp TANRIVERDİ
[Özet Abstract]

  Çin ve Osmanlı'da meşrutiyetçi düşünce ve milliyetçiliğin doğuşu: Karşılaştırmalı bir inceleme
The Constitutionalist Thought and the Emergence of Nationalism in China and the Ottoman Empire: A Comparative Perspective

Z. Hale EROĞLU SAĞER
[Özet Abstract]

  Bir modernleş(tir)me projesi olarak köy enstitüleri
Village Institutes as a Modernisation Project

Mehmet ANIK
[Özet Abstract]

  Ussama Makdisi ve "Osmanlı Oryantalizmi"

M. Akif KAYAPINAR
[Özet Abstract]

  Orta-Doğu ve Türkiye-Osmanlı tarihi çalışmaları bakımından 2005-MESA toplantısının bir değerlendirmesi

Coşkun ÇAKIR
[Özet Abstract]

  Vefatı münasebetiyle Prof. Dr. Işın Demirkent

Semavi EYİCE
[Özet Abstract]

خيار المحررين

SEMINARS

As the most traditonal activity of BISAV, the courses take place in every fall and spring of a year.

MORE INFO


تابعنا

الاشتراك في النشرة الإخبارية لدينا لتلقي الأخبار والتحديثات.