MAM SYMPOSIUMS

İslam Siyaset Klasiklerini Yeniden Okumak

10 Mart 2008 Pazartesi Salon: VEFA SALONU

 

BİLİM VE SANAT VAKFI

MEDENİYET ARAŞTIRMALARI MERKEZİ

İHTİSAS SEMPOZYUMU-7
 

İSLAM SİYASET KLASİKLERİNİ

YENİDEN OKUMAK

 

1 Mart 2008 Cumartesi

Vefa Salonu

 

I. OTURUM: FELSEFE ZEMİNİNDE SİYASET

(10:00-11:30)

Oturum Başkanı: Dr. Hızır Murat KÖSE

Mustafa ÖZTÜRK: Niçin Erdemli Şehir? Saadet, İlk Reis ve Toplum Üçgeninde Farabi'nin          Erdemli Şehri 

Hümeyra KARAGÖZOĞLU: İdeal ve Gerçek: İbn Miskeveyh'in Siyaset Düşüncesine Dair Bir Değerlendirme

M. Cüneyt KAYA: "Peygamberin Yasa Koyuculuğu" Bağlamında İbn Sina'nın Siyaset Felsefesi

Osman Safa BURSALI: Tusi'nin Siyaset Felsefesinde Adalet-Sevgi İlişkisi

 

II. OTURUM: SÂBİTE VE VÂKIA DENKLEMİNDE SİYASÎ DÜŞÜNCE

(11:45-13:00)

Oturum Başkanı: Dr. Sami ERDEM
Şeyma ŞAHİNOĞLU&Mustafa KÖMÜRCÜOĞLU: Güç ve Adalet Arasında bir Devlet             Adamı: Nizamülmülk ve Siyasetname'si
 
Serhat ASLANER: Mutedil Bir Pragmatist: Keykavus ve Kabusname

Özgür KAVAK: Sitasi Fıkhi Ahkamın Fıkıh Usulü Zemininde Temellendirilmesi: Cüveyni'nin Gıyasi'si ve Modern Yorumlar

Değerlendirme: Dr. Hızır Murat KÖSE

خيار المحررين

SEMINARS

As the most traditonal activity of BISAV, the courses take place in every fall and spring of a year.

MORE INFO


تابعنا

الاشتراك في النشرة الإخبارية لدينا لتلقي الأخبار والتحديثات.