MAM ROUNDTABLE MEETINGS

Fahreddin Râzî, Câmi‘u’l-ulûm & İbnü’l-Ekfânî, İrşâdü’l-kâsıd ilâ esne’l-makâsıd

Eşref Altaş, Cahid Şenel

10 Ocak 2015 Cumartesi 16:00 Salon: ZEYREK SALONU

Fahrettin Razi Sonrası İlimler Tasnifi Literatürü Toplantı dizisinin ilk oturumunda Yalova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Felsefesi Ana Bilim Dalı'ından Yard. Doç. Dr Eşref Altaş Fahrettin Râzi'nin Câmi'ul-ulum adlı eserininde ilimler tasnifinin ele alınış biçine dair bir sunum gerçekleştirecek. Aynı oturum içerisinde İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü'nden Yrd. Doç. Dr. Cahid Şenel, İbn'ül Efkani'nin İrşâdü’l-kâsıd ilâ esne’l-makâsıd eserini tartışacak.

خيار المحررين

SEMINARS

As the most traditonal activity of BISAV, the courses take place in every fall and spring of a year.

MORE INFO


تابعنا

الاشتراك في النشرة الإخبارية لدينا لتلقي الأخبار والتحديثات.