TAM READING GROUPS

Osmanlı Diplomatikası: Sosyal ve İktisadi Tarihin Kaynakları

Fatma Samime İnceoğlu , Fatma Şensoy

11 Kasım 2017 Cumartesi Salon: ARAŞTIRMA I SALONU

Özgün bir tarih araştırmasının gerekli şartlarından biri arşiv belgeleri başta olmak üzere ilk el kaynakların kullanılmasıdır. Ne var ki, bu tür çalışmalara yeni başlayan bir araştırmacının ilk el kaynakların nasıl kullanılacağını öğrenmesi kolay değildir. Bilim ve Sanat Vakfı Türkiye Araştırmaları Merkezi, bu ihtiyaca binaen, genel olarak Osmanlı tarihi özel olarak da mali kayıtlar, şer’iye sicilleri, vakfiyeler, ahkam ve şikayet kayıtları vb. kaynakları genç araştırmacılara tanıtmak amacıyla çeşitli okuma grubu faaliyetleri düzenlemektedir. Osmanlı Diplomatikası: Sosyal ve İktisadi Tarihin Kaynakları, Osmanlı diplomatikası üst başlığı altında düzenlenen bu okuma gruplarından biri olarak planlanmıştır. 

Bu okuma grubunda, geçmişin yaşanmışlıklarını, problem­lerini ve bulunan çözüm yollarını aktaran arşiv kaynakları çerçevesinde Osmanlı’nın sosyal ve ekonomik yaşamı   incelenecektir. Geçmiş dönemlerde, Şer’iye Sicillerin­den, doğumdan ölüme değin yaşamın tüm izlerine; Ahkâm ve Şikayet Defterleri'nden, karşılaşılan sıkıntı­lar, problemler ve bunların çözümüne yönelik çabalara; Mâ-i leziz defterlerinden, İstanbul’a suyun nasıl getirildiği ve dağıtıldığına dair okumalar yapıldı. Aynı zamanda esnaf birliklerinin organizasyonları, aralarındaki anlaşmazlıklar, mudarebe, inan ortaklığı vb. ticari ortaklık sözleşmeleri, vergi düzenlemeleri, borç alacak ilişkileri gibi iktisadi yaşama dair gelişmeler tartışıldı.

Okuma grubu özellikle vakıf belgelerinden iyilik yapmanın Osmanlı toplumun­daki kilit rolüne değinilecek, vakıf kültürünü tanımak adına, vakfiyeler ve vakıf muhasebe defterlerinden okumalar yapılacaktır. Vakıf türleri, vakıf hukuku, vakıflarla ilgili anlaşmazlıklar, bulunmuş çözüm yolları… okuma konularımız içindedir. Sıradan insanlar, ileri gelen aileler ve özellikle Valide ve Hanım sultanların vakfiyeleri ile hayırseverliğin boyutu anlaşılmaya çalışılacaktır. Bu arada söz konusu belge ve kayıtların diplomatik ve paleografik özellikleri, nasıl anlaşılması gerektiği, bürokratik yapı içinde hangi süreçlerden geçerek üretildiği, araştırmacılara hangi tür bilgileri sundukları, elde edilen bilgilerin nasıl organize edilmesi gerektiği üzerinde de durulacaktır.

Fatma Şensoy* ve F. Samime İnceoğlu’nun nezaretinde yürütülecek okuma grubunda katılımcılardan beklenenler:

1-     İleri düzeyde Osmanlıca bilgisi

2-     Toplantılara düzenli ve aktif katılım

Bu çerçevede okuma grubumuza katılmak isteyenler 11-22 Kasım 2017 tarihleri arasında aşağıdaki linkten başvurularını yapabilirler.**

Başvuru süresi dolmuştur...

 

*Yrd. Doç. Dr., Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi.

**Grubun toplantı tarihi, başvurusu kabul edilenlere e-mail ile ayrıca bildirilecektir.    

خيار المحررين

SEMINARS

As the most traditonal activity of BISAV, the courses take place in every fall and spring of a year.

MORE INFO


تابعنا

الاشتراك في النشرة الإخبارية لدينا لتلقي الأخبار والتحديثات.