SEMPOZYUM KİTAPÇIĞI

17 Şubat 2024 Cumartesi

15-16 Aralık 2023 tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz I.Ulusal Siyaset Düşüncesi Sempozyumu'nun özet kitapçığı yayınlandı!

Karşılaştırmalı siyaset düşüncesi, küreselleşme sürecinde siyaset teorisinde yeni ve eleştirel yaklaşımlara duyulan ihtiyacı karşılamak üzere gelişmeye başlamış ve Siyaset Bilimi disiplini içinde bir alt alan olarak belirginleşmiştir. Siyaset teorisi çalışmalarında yerleşmiş ve rutinleşmiş olan Batılı yaklaşımların, farklı kültürleri anlama ve bu kültürlerin beraberinde getirdiği güncel politik soruları yanıtlama konusundaki yetersizliği, son otuz yılda siyaset felsefesi çalışmalarında yeni arayışlara yol açmıştır. Siyaset teorisi alanında uzun bir süre kabul görmüş olan modern Batılı metinlerin evrensel ortak aklın ürünü olduğu varsayımı, kültürler-arası etkileşimin giderek artmasıyla temelden sarsılmıştır. Bu bağlamda ortaya çıkan karşılaştırmalı siyaset düşüncesi, disiplindeki yerleşik anlayışlar tarafından uzun süre göz ardı edilmiş çeşitli geleneklerden düşünürleri ve metinleri gün ışığına çıkararak, siyaset düşüncesini dünyanın farklı yerlerinde ortaya çıkmış olan perspektiflerle zenginleştirmeyi ve siyaset felsefesinin kadim ve güncel sorularını çoğulcu bir yaklaşımla tartışmayı amaçlamaktadır. Yalnızca farklılıklara değil farklı kültürlerin kesişim noktalarına da odaklanan bu karşılaştırmalı düşünme biçimi, siyasetin doğasını daha kapsamlı bir şekilde anlamayı mümkün kılmakta; antik çağlardan itibaren siyaset felsefesine rengini veren ancak modern klasikleşme sürecinde konumunu yitirmiş olan eleştirel yaklaşımları yeniden canlandırmayı hedeflemektedir.

Siyaset teorisini, alanda yerleşmiş soruları ve cevapları gözden geçirmeye ve günümüzün çalkantılı siyasi meseleleriyle daha yakından ilgilenmeye davet eden karşılaştırmalı siyaset düşüncesi, tüm dünyada her geçen gün daha fazla akademik ilgiye mazhar olmaktadır. Türkiye'de de bu alana olan ilgi artmakla birlikte, siyaset düşüncesinde karşılaştırmalı çalışmaların yetersiz kaldığı görülmektedir. Türkiye siyaseti ve Türkiye’de siyasi düşüncenin de karşılaştırmalı siyaset düşüncesinin imkânlarıyla yeterince incelendiği söylenemez. Bu konularda akademik katkı sunmanın adımlarından biri olarak Küresel Araştırmalar Merkezi ile Medeniyet Araştırmaları Merkezi tarafından planlanan ve 15-16 Aralık 2023 tarihinde Bilim ve Sanat Vakfı’nda gerçekleştirilen bu sempozyum, konuyla ilgilenen tüm akademisyenleri, bağımsız araştırmacıları ve öğrencileri bir araya getirerek, karşılaştırmalı siyaset düşüncesi alanındaki farklı bilgi, deneyim ve bakış açılarını ele almıştır.

خيار المحررين

SEMINARS

As the most traditonal activity of BISAV, the courses take place in every fall and spring of a year.

MORE INFO


تابعنا

الاشتراك في النشرة الإخبارية لدينا لتلقي الأخبار والتحديثات.