MAM ROUNDTABLE MEETINGS

İslam Düşünce Tarihi Yazımında Dönemlendirme Sorunu

İbrahim Halil Üçer

18 Kasım 2017 Cumartesi 17:00 Salon: ARAŞTIRMA II SALONU

 

 

 

BSV-MAM

İSLAM DÜŞÜNCE TARİHİ YAZIMINDA DÖNEMLENDİRME SORUNU

İBRAHİM HALİL ÜÇER

Yrd. Doç. Dr. (Medeniyet Üniversitesi)

Üç oturumluk bu dizide İslam düşünce tarihinin hangi dönemler içerisinde ele alınabileceği sorusu, İslam Düşünce Atlası’nda teklif edilen dönemlendirme önerisi etrafında cevaplanmaya çalışılacaktır. Dönemlendirme çabasının mahiyeti ve düşünce tarihi yazımındaki rolünün yanı sıra İslam düşünce tarihiyle ilgili mevcut dönemlendirme teşebbüslerinin de değerlendirileceği seminer, bir yandan yeni bir dönemlendirme teklifine olan ihtiyacı belirginleştirmeyi, diğer yandan ise yeni bir dönemlendirme teklifini temellendirmeyi amaçlamaktadır. Seminerler boyunca, dönemlendirme teklifine eşlik edecek bir şekilde bölgeleme çabasına da yer verilecek ve İslam düşünce geleneğinin temel coğrafi-kültürel havzaları haritalar eşliğinde tanıtılmaya çalışılacaktır. Seminerin içeriğini oluşturan dönemlendirme önerisi ve bölgeleme çabaları katılımcılarda İslam düşünce tarihini zaman, mekan, ekol ve öğreti değişkenleri üzerinden ele alma yönünde bir farkındalık oluşturmayı hedeflemektedir.  

  1. Hafta. Düşüncenin zamanları ve mekânları: Dönemlendirme ve bölgeleme
  2. Hafta. İslam düşüncesinin dört dönemi: Klasik, yenilenme, muhasebe ve arayışlar.
  3. Hafta. Dönemler penceresinden iki sorun: Geç yenilenme döneminde (14-16. yy.) yöntemsel bütünleşme teşebbüsleri, ve muhasebe döneminde (17-18. yy.) problematik sürekliliklerin kırılması

Oturumlar 18 Kasım, 25 Kasım, 2 Aralık Cumartesi tarihlerinde saat 17:00'da Araştırma II Salonunda gerçekleşecektir. Program bütün katılımcılara açıktır ve kayıt gerekmemektedir.

İLGİLİ YUVARLAKMASALAR

خيار المحررين

SEMINARS

As the most traditonal activity of BISAV, the courses take place in every fall and spring of a year.

MORE INFO


تابعنا

الاشتراك في النشرة الإخبارية لدينا لتلقي الأخبار والتحديثات.