TAM READING GROUPS

Hak Dini Kur’ân Dili Tefsir Okuma Grubu

İshak Özgel

6 Nisan 2015 Pazartesi

Son devir Osmanlı ulemasının önemli temsilcilerinden biri olan Elmalılı Hamdi [Yazır] Efendi’nin TBMM/Diyanet İşleri Başkanlığı’nın talebi üzerine kaleme aldığı Hak Dini Kur’ân Dili adlı tefsir her ne kadar Cumhuriyetin ilk yıllarında yayınlanmış olsa da (1935) bu tefsir; metodu, dili,  üslubu, muhtevası ve kaynakları itibariyle – aynı zamanda - klasik tefsir usûlünün önemli halkalarından birisini teşkil etmektedir. Zira Elmalılı, tefsirinde klasik kaynaklarda bulunan tartışmalara yer vermiş, rivâyetleri değerlendirmiş, lügavî incelikler üzerinde durmuş, belağî nükteleri izah etmiştir. Âyetler hakkında varsa farklı yorumları tahlil etmiş, tercihte bulunmuştur. Bütün bunları yaparken de her ilim dalı için gerekli olan en önemli hususu gözeterek ilmî ıstılahları muhafaza etmiştir.

Bu okuma grubunun amacı Elmalılı Hamdi Yazır’ın Hak Dini Kur’ân Dili tefsirini Osmanlı tefsir usulü ve Osmanlı tefsir öğretimi açısından tahlil etmektir. Okuma ve tartışmalarda dil eksenli tartışmaları aşan değerlendirmelere imkân vermesi bakımından tefsirin orijinal (sadeleştirilmemiş) baskısından istifade edilecektir.

Doç. Dr. İshak Özgel* nezaretinde iki haftada bir Cumartesi günü toplanacak olan bu okuma grubuna katılmak isteyenlerden beklenilen özellikler ise şunlardır:

1.       Arapça ve Osmanlı Türkçesi bilgisi

2.      Temel dini kavram ve meseleler hakkında umumî malumat

3.      Toplantılara düzenli ve aktif katılım

Bu çerçevede okuma grubumuza katılmayı düşünen kişiler 15 Nisan 2015 tarihine kadar online olarak başvurularını yapabilirler.

Başvuru için www.bisav.org.tr

Grubun toplantı tarihi, başvurusu kabul edilenlere e-mail ile ayrıca bildirilecektir.

* Doç. Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi. 

خيار المحررين

SEMINARS

As the most traditonal activity of BISAV, the courses take place in every fall and spring of a year.

MORE INFO


تابعنا

الاشتراك في النشرة الإخبارية لدينا لتلقي الأخبار والتحديثات.