TAM ROUNDTABLE MEETINGS

Bir Ahlak Davası - Nurettin Topçu

Bir Ahlak Davası - Nurettin Topçu

İsmail Kara

İsmail Kara ile Nurettin Topçu'nun kapsamlı bir biyografisini yazdığı yeni kitabı "Bir Ahlak Davası Nurettin Topçu"yu müzakere edeceğiz.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
13.07.2023 17:30

Tembelliğin İcadı: Geç Osmanlı Toplumunda Üretkenlik Kültürü

Tembelliğin İcadı: Geç Osmanlı Toplumunda Üretkenlik Kültürü

Melis Hafez

Melis Hafez ile; Osmanlı'nın son yüzyılında tembellik ve üretkenlik arasındaki ilişkiyi, "tembellik"in hangi politik bağlamda icad edildiğini ve son dönem Osmanlı entelektüelinin çizdiği ideal vatandaş profilinde üretkenlik kültürünün merkezi konumunu tartıştığı Inventing Laziness: The Culture of Productivity in Late Ottoman Society kitabını tartışıyoruz.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
17.06.2023 16:00

Modern Bireyi Eğitmek - II. Meşrutiyet Dönemi'nde Tedrisat, Terbiye ve Eğitim

Modern Bireyi Eğitmek - II. Meşrutiyet Dönemi'nde Tedrisat, Terbiye ve Eğitim

Kurtuluş Öztürk

II. Meşrutiyet dönemi süreli yayınlarından hareketle yazdığı, dönemin eğitimcilerinin nasıl bir birey düşüncesine sahip olduklarını ve bu düşüncelerinin eğitim politikalarına etkisini ele aldığı çalışmasını Kurtuluş Öztürk ile tartışıyoruz

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
13.05.2023 17:00

Son Dönem Osmanlı'da Dini Matbuat

Son Dönem Osmanlı'da Dini Matbuat

Filiz Dığıroğlu

Bu programda Filiz Dığıroğlu ile; 1803'ten itibaren varlık gösteren dini yayıncılığın II. Abdülhamit ve II. Meşrutiyet dönemlerinde hangi politikalar etrafında şekillendiği, bu politikaların dini yayıncılık üzerindeki etkileri, dini bilginin nasıl üretildiği ve sirkülasyon kanallarının neler olduğu gibi soruları etrafında bir tartışma yürütülecektir.

KIRMIZI SALON
18.03.2023 15:00

Osmanlı'nın Para İle İmtihanı

Osmanlı'nın Para İle İmtihanı

Mehmet Kuru

Mehmet Kuru ile Osmanlı İmparatorluğu'nun 16. ve 17. yüzyıllardaki ekonomik krizlerine, bu krizleri ortaya çıkaran iç ve dış faktörlere ve Osmanlı devlet ve toplumunun bu problemlere karşı çözüm arayışlarına odaklanan kitabı üzerine bir tartışma yürüteceğiz.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
17.12.2022 13:30

Yusuf İzzeddin - İkbal, İdbar, İntihar

Yusuf İzzeddin - İkbal, İdbar, İntihar

Ali Akyıldız

Ekim ayı Bir Kitap Bir Yazar programında konuğumuz Ali Akyıldız ile Yusuf İzzeddin - İkbal, İdbar, İntihar kitabı üzerine konuşacağız.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
15.10.2022 14:00

Ayanlıktan İlmiyeye Bir Hanedanlığın Öyküsü: Siroziler

Ayanlıktan İlmiyeye Bir Hanedanlığın Öyküsü: Siroziler

Muharrem Varol

Mart ayı Bir Kitap Bir Yazar programında konuğumuz Muharrem Varol ile Ayanlıktan İlmiyeye Bir Hanedanlığın Öyküsü: Siroziler* kitabı üzerine konuşacağız.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
24.03.2022 17:00

Osmanlı Matbuat Kapitalizmi ve Milliyetçilik (1913-1914)

Osmanlı Matbuat Kapitalizmi ve Milliyetçilik (1913-1914)

İ. Arda Odabaşı

Şubat ayı Bir Kitap Bir Yazar programında konuğumuz İ. Arda Odabaşı ile Osmanlı Matbuat Kapitalizmi ve Milliyetçilik (1913-1914) kitabı üzerine konuşacağız.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
12.02.2022 15:00

Ottoman-Southeast Asian Relations

Ottoman-Southeast Asian Relations

İsmail Hakkı Kadı

On February 6th 2020, Center for Turkish Studies will host İsmail Hakkı Kadı under the diskussions a book/an author. Kadı will deliver a speech about Ottoman-Southeast Asian Relations based on his a book.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
6.02.2020 17:00

İslamcıların Siyasi Görüşleri 2

İslamcıların Siyasi Görüşleri 2

İsmail Kara

On January 18th 2020, Center for Turkish Studies will host İsmail Kara under the diskussions a book/an author. Kara will deliver a speech about İslamcıların Siyasi Görüşleri 2 based on his a book.

ZEYREK SALONU
18.01.2020 16:00

خيار المحررين

SEMINARS

As the most traditonal activity of BISAV, the courses take place in every fall and spring of a year.

MORE INFO


تابعنا

الاشتراك في النشرة الإخبارية لدينا لتلقي الأخبار والتحديثات.