MAM READING GROUPS

Hegel Okuma Grubu

5 Mart 2016 Cumartesi

 

Hegel, Felsefe Tarihi Dersleri’nde “Her felsefe çağının felsefesidir, o halde ancak zamanının yarar gördüğü şeylere karşılık verebilir” demiş. Böyle diyen 18. Yüzyıl filozofu Hegel’i tekrar okumak ilk bakışta sadece bir felsefe tarihi araştırması olarak görülebilir. Her ne kadar Hegel felsefesi kendi döneminin sorunları etrafında şekillenmiş ise de, onun modern felsefe geleneğindeki problemlere sunduğu çözüm önerileri ve özgün yöntemi kendinden sonraki tüm Batı felsefesini derinden etkilemiştir. Çağdaş Kıta felsefesinde Hegel ile (destekçi veya muarız olarak) ilişkili olmayan hiçbir filozof yok gibidir. “Modern çağın Aristoteles’i” diye anılan Hegel’in felsefesi yeni tartışmalar bağlamında sürekli canlılığını korumaktadır.

Metin Demir’in koordinatörlüğünde gerçekleştirilecek olan bu okuma grubunda, felsefe tarihinin en zor anlaşılan filozoflarından biri olan Hegel’in Tinin Görüngübilimi (Phänomenologie des Geistes) eseri okunarak tartışılacaktır.

İki haftada bir Cumartesi günleri saat 11:00’de toplanacak olan okuma grubunun toplam sekiz oturum devam etmesi planlanmaktadır. Okuma grubunun her oturumunda, çağdaş yorumların eşliğinde kitabın belirli bölümlerinin okunarak tartışılması hedeflenmektedir. 

EDITOR'S CHOICE

SEMINARS

As the most traditonal activity of BISAV, the courses take place in every fall and spring of a year.

MORE INFO


FOLLOW US

Add your e-mail address here to be informed about our programs (seminars, symposiums, panels, etc.).