MAM READING GROUPS

Türkiye'de Medya ve iletişim Çalışmaları: Ünsal Oskay Okuma Grubu

Hediyetullah Aydeniz

5 Ekim 2019 Cumartesi Salon: TOPLANTI SALONU

Medeniyet Araştırmaları Merkezi bünyesinde gerçekleştirilen Türkiye’de Medya ve İletişim Çalışmaları Atölyesi kapsamındaki çabaların bir devamı olarak düşünülen bu okuma grubu medya ve iletişim çalışmalarının Türkiye’deki tarihinde etkili ve belirleyici olan isimlere odaklanmış müstakil ve detaylı okumalar ve tartışmalar gerçekleştirmek amacındadır. Bu okuma faaliyeti alan tarih yazımına katkı sunabilecek bir değere sahip olduğu kadar bir ihtiyaca da karşılık gelmektedir.

Buradan hareketle üniversite bünyesindeki ilk kurumsal yapılanmayı esas alarak doğuş (1950-1980), kuruluş/kurumsallaşma arayışı (1980-1992) ve kurumsallaşma (1992-) şeklinde üç döneme ayırarak ele alabileceğimiz Türkiye’deki medya ve iletişim çalışmalarının üç döneminde de etkili ve belirleyici olan isimleri odağa alan okumalar yapılacaktır. Farklı dönemlerde birden fazla ayağı olması düşünülen programın ilk okuma grubunda Türkiye’nin ilk “Kitle Haberleşme Teorileri ve Araçları” asistanı ve hocası olan, başta medya ve iletişim çalışmaları alanı olmak üzere Türkiye’nin gündemine Frankfurt Okulunu ve eleştirel teoriyi taşıyan önemli bir isim olarak temayüz eden Ünsal Oskay’ın makaleleri, tezleri (doktora ve doçentlik), telif eserleri ve kendisiyle yapılmış söyleşileri kronolojik biçimde okunup müzakere edilecektir.

Kimler başvurabilir?

Okuma grubu lisansüstü öğrencilerini, üniversite bünyesindeki araştırmacıları,  alanda çalışanları öncelemektedir. Amacı ve kapsamı itibarıyla lisans talebelerine yönelik değildir. 

Ne zaman? Nerede?

Zaman/mekan: BSV Zeyrek Binası Z-203 numaralı salonda toplanacak okuma grubu iki haftada bir Cumartesi saat 15:00-18:00 aralığında bir araya gelecek.

 

Başvuru süreci sonlanmıştır. İlginize teşekkürler.

İLGİLİ OKUMA GRUPLARI

EDITOR'S CHOICE

SEMINARS

As the most traditonal activity of BISAV, the courses take place in every fall and spring of a year.

MORE INFO


FOLLOW US

Add your e-mail address here to be informed about our programs (seminars, symposiums, panels, etc.).