MAM READING GROUPS

Avrupa, Göç ve Müslümanlar

Ersin Doyran

6 Ocak 2022 Perşembe Salon: ŞAKİR KOCABAŞ SALONU

“Bugün, 2021 yılının sonunda, sömürgeciliğin ve emperyal politikaların formu, emperyal başkentlerde ve diğer büyük ‘İmparatorluk’ merkezlerinde, içerideki ‘ötekiler’e dönük işleyen yeni toplumsal-politik apartheid’lardır. Bunlar yaşadığımız çağın kesinlikle ‘yeni-getto’ oluşumlarıdır; ancak ‘mekansızlıkları’ nedeniyle ilk anda kolayca fark edilmezler…”

Zamanımızın en önemli olgularından birisi, hiç şüphe yok ki, hem yerküre üzerindeki ulusal sınırları hem de zihin dünyamızı biçimlendiren görünmez sınırları alt üst eden küresel ölçekteki kitlesel insan hareketlilikleridir. İnsanoğlunun yeryüzündeki hareketliliği aslında ezelden beri var olan gayet doğal bir olgu iken günümüzde pek çok farklı ve değişken faktörün, kriz ve belirsizliklerin etkisinde üzerinde tekrar düşünülmesi gereken yeni ve acil boyutlar kazanmıştır. Bu atölyede buna dönük bir bilinç ve farkındalık kazandıracak okumalar yapılması amaçlanmıştır. Daha özelde ise Avrupa ve Müslümanlar bağlamında bizi bekleyen meydan okumalar, sorunlar ve de imkânlara dair eleştirel bir düşünce geliştirilecektir.

Okuma grubunun periyodu haftalıktır. Her Perşembe 16:00-18:00 saatleri arasında Şakir Kocabaş Salonunda bir araya gelecektir. Oturum bilgileri ve diğer ayrıntılar katılımcılara e-postayla iletilecektir.


Başvurmak için tıklayınız.

İLGİLİ OKUMA GRUPLARI

EDITOR'S CHOICE

SEMINARS

As the most traditonal activity of BISAV, the courses take place in every fall and spring of a year.

MORE INFO


FOLLOW US

Add your e-mail address here to be informed about our programs (seminars, symposiums, panels, etc.).