MAM ROUNDTABLE MEETINGS

How Does a Firm Emerges? A Review on the Emergence of Institutions from the Perspective of Tanpınar's Saatleri Ayarlama Enstitüsü

How Does a Firm Emerges? A Review on the Emergence of Institutions from the Perspective of Tanpınar's Saatleri Ayarlama Enstitüsü

Erkan Erdemir, Nihat Gümüş

In the first meeting of Makalat in 2018 we will discuss the very interesting article of Erkan Erdemir

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
13.01.2018 15:00

Debusi's Life, Works and Place in Usul-ı Fıqh

Debusi's Life, Works and Place in Usul-ı Fıqh

Hacer Kontbay

Centre for Civilizational Studies will host Hacer Kontbay (Dr.) in Decembermeeting of Tezgahtakiler series. She is going to present her newly completed doctoral dissertation. Kontbay's thesis is titled "Debusi's Life, Works and Place in Usul-ı Fıqh".

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
30.12.2017 15:00

Anxiety of Truth

Anxiety of Truth

Özkan Gözel

December guest of the Kitabiyat series of the Centre for Civilizational Studies will be Özkan Gözel (Assoc. Professor). We will discuss his new book "Öznenin Hakikat Kaygısı".

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
16.12.2017 15:00

Furu-ı Fıqh Books as a Source of Islamic Political Thought

Furu-ı Fıqh Books as a Source of Islamic Political Thought

Özgür Kavak, İlker Kömbe

The third session of Makalat series will continue with the presentation of Özgür Kavak (Assoc. Professor).

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
9.12.2017 15:00

İslam Düşünce Tarihi Yazımında Dönemlendirme Sorunu

İslam Düşünce Tarihi Yazımında Dönemlendirme Sorunu

İbrahim Halil Üçer

İbrahim Halil Üçer, koordinatörlüğünü üstlendiği İslam Düşünce Atlasında teklif edilen dönemlendirme önerisini üç haftalık bir seminer dizisinde anlatacak.

ARAŞTIRMA II SALONU
18.11.2017 17:00

Bloodstream, Operation and Musical Modes: Extraordinary musical adventure of Kantemiroğlu and his Edvar

Bloodstream, Operation and Musical Modes: Extraordinary musical adventure of Kantemiroğlu and his Edvar

Cem Behar

Known for his precious books on classical Turkish music studies, Prof. Dr. Cem Behar is going to give a speech about his new book on  Kantemiroğlu and his Edvar.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
18.11.2017 15:00

The Possibility of Talking about Being in Terms of Being: An Analysis Based on Islamic Metaphysical Traditions

The Possibility of Talking about Being in Terms of Being: An Analysis Based on Islamic Metaphysical Traditions

Ömer Türker, İshak Arslan

Centre for Civilizatinal Studies launches a new meeting series: Makâlât. 

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
14.10.2017 15:00

The United Nations in an Age of Transition: New Balance of Power or Collapse of World Order?

The United Nations in an Age of Transition: New Balance of Power or Collapse of World Order?

Hans Köchler

Dr. Hans Köchler will deliver a speech titled "The United Nations in the Age of Transition: New Balance of Power or Collapse of World Order"

MAM, KAM
ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
26.08.2017 17:00

İhyâ'dan Üç Bahis

İhyâ'dan Üç Bahis

M. Cüneyt Kaya, İshak Arslan

Ramazan ayında Cüneyt Kaya'nın nezaretinde üç bahis üzerine düşüneceğiz: Makam sevgisi ve riya, murakabe ve muhasebe, ölümü hatırlamak.

ZEYREK SALONU
3.06.2017 15:00

Taşköprîzâde: Miftâhü’s-saâde ve misbâhü’s-siyâde fî mevzûâti’l-ulûm & Sadreddinzâde Şirvânî:  el-Fevâidü'l-Hâkâniyye el-Ahmedhâniyye

Taşköprîzâde: Miftâhü’s-saâde ve misbâhü’s-siyâde fî mevzûâti’l-ulûm & Sadreddinzâde Şirvânî: el-Fevâidü'l-Hâkâniyye el-Ahmedhâniyye

Ahmet Süruri, Mustakim Arıcı

Fahrettin Razi Sonrası İlimler Tasnifi Literatürü Toplantı dizisinin beşinci oturumunda Yalova Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi'nden Yrd. Doç. Dr. Ahmet Süruri Taşköprîzâde'nin Miftâhü’s-saâde ve misbâhü’s-siyâde fî mevzûâti’l-ulûm adlı eserinde ilimler tasnifinin ele alınış biçimine dair bir sunum gerçekleştirecek. Aynı oturum içerisinde İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden Yrd. Doç. Dr. Mustakim Arıcı, Sadreddinzâde Şirvânî'nin el-Fevâidü'l-Hâkâniyye el-Ahmedhâniyye başlıklı eserini tartışacak.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
9.05.2015 14:00

EDITOR'S CHOICE

SEMINARS

As the most traditonal activity of BISAV, the courses take place in every fall and spring of a year.

MORE INFO


FOLLOW US

Add your e-mail address here to be informed about our programs (seminars, symposiums, panels, etc.).