SEMINARS

Göç Çağında Yaşamak: Bir Göç Etiği Mümkün mü?

Ersin Doyran

Bugün bir “Göç Çağı”nda yaşıyoruz. Politikayı, ekonomiyi, sanatı, etik ve estetik olanı, kısaca hayatın tüm alanlarını çepeçevre kuşatan ve küresel niteliği haiz bir “göç” olgusuyla karşı karşıyayız. “Göç” ve “göçmen” -bu arada “sürgün”, “mülteci” vb. kavram ve kategoriler-  sadece “bilimsel” ve/veya “niceliksel” olgu ve nesneler olmayıp, bunun ötesinde yaşadığımız hayatların pek doğal ve gerçek birer parçasıdırlar. Bu seminerde tüm bunlardan yola çıkılarak 'göçü ve bağlantılı olguları düşünsel ve felsefi bir zeminde kavramaya çalışırken, aynı zamanda gerçek yaşamın içinde ortak bir “göç etiği” geliştirebilmenin ve bu etiği yaşamla özdeş kılabilmenin imkânları üzerinde düşünülecektir.

SEMİNER PROGRAM LİSTESİ

Location Date Time Seminar Instructor Notes
ZEYREK SALONU 21.10.2021 17:00 1 Ersin Doyran
ZEYREK SALONU 28.10.2021 17:00 1 Ersin Doyran
ZEYREK SALONU 4.11.2021 17:00 1 Ersin Doyran
ZEYREK SALONU 11.11.2021 17:00 1 Ersin Doyran

EDITOR'S CHOICE

SEMINARS

As the most traditonal activity of BISAV, the courses take place in every fall and spring of a year.

MORE INFO


FOLLOW US

Add your e-mail address here to be informed about our programs (seminars, symposiums, panels, etc.).