SEMINARS

Kavramsal ve Kuramsal Açıdan Beyin Sorunu

Eyüp Süzgün

Tüm bilgilerimizi kabaca üç başlık atında toplamak mümkündür: dünya (fiziksel ve sosyal) bilgisi, diğer zihinlerin (insan ve hayvan) bilgisi, kendilik (öz) bilgisi. Bu bilgilerin kaynağı ise ya deneyim (birinci-şahıs bakış açısı) ya da gözlemdir (üçüncü-şahıs bakış açısı). Gerek deneyim gerekse gözlem, bilinçli bir öznenin varlığını gerektirir ve bilinçli bir özne olmanın ön koşulu da bir beyne sahip olmaktır.

Peki “bir beyne sahip olmak” ne demektir? Yukarıdaki süreci tersten okursak; eğer beyin bilinçli öznenin, bilinçli özne deneyim ve gözlemin, deneyim ve gözlem de diğer tüm bilgilerimizin kaynağıysa, bir beyne sahip olduğumuz gerçekten söylenebilir mi? Ayrıca, tüm bilgilerimizin kaynağı beyinse, o halde “beynin bilgisi”nin kaynağı nedir? Bir beynimizin olduğunu nereden biliyoruz? Onu bedensel bütünlüğümüzün bir parçası olarak düşündüğümüz için mi? Bu ne kadar doğru peki?

Beyni bir “sorun”a dönüştüren bu ve benzeri sorular, yukarıdaki listeye dördüncü ve çok daha temel bir bilgi türünü eklemek gerektiğini gösteriyor: Beynin bilgisi. Bu tür bir bilginin imkânının soruşturulacağı bu seminerde önce beyni karakterize etmek amacıyla ileri sürülen mevcut kavramsal ve kuramsal yaklaşımlar üzerinde durulacaktır. Daha sonra, beynin ne olduğuna yönelik farklı türden kavramsal ve kuramsal yaklaşımlar geliştirmek suretiyle başka beyin görüşleri ortaya koymanın mümkün olup olmadığı tartışılacaktır.

SEMİNER PROGRAM LİSTESİ

Location Date Time Seminar Instructor Notes
ZEYREK SALONU 23.10.2021 11:30 1 Eyüp Süzgün
ZEYREK SALONU 30.10.2021 11:30 1 Eyüp Süzgün
ZEYREK SALONU 6.11.2021 11:30 1 Eyüp Süzgün
ZEYREK SALONU 13.11.2021 11:30 1 Eyüp Süzgün

EDITOR'S CHOICE

SEMINARS

As the most traditonal activity of BISAV, the courses take place in every fall and spring of a year.

MORE INFO


FOLLOW US

Add your e-mail address here to be informed about our programs (seminars, symposiums, panels, etc.).