SEMINARS

Osmanlı'da Çocukluk Hatıratları

İsa İlkay Karabaşoğlu

Hatırat hakkındaki görüşlerimiz, okuma pratiklerimiz yıllar içinde değişirken, özellikle 1960’lardaki dilsel dönemeç ve “teoriden sonra” tartışmaları ile 1980’lerde tarih disiplinindeki “anlatının dönüşü” bahsi madun, kadın, çocuk, işçi gibi toplumsal kimliklerin yazdıklarını alana taşımasıyla geleneksel olarak yazar, asker, bürokrat, siyasetçi, iş adamı vs. sarmalındaki hatırat çalışmalarını karmaşıklaştırmıştır. Burada çocukluk bahsi akademik olarak çok yeni ancak türün kendisi açısından çok kökensel bir meseleyi teşkil etmektedir. Otobiyografinin kendine has bir tür olarak tebarüz edişi ve çocukluğa dair modern algılarımızın oluşumu birbiriyle çağdaştır. 18. yüzyılın son on yılından itibaren janrın ortaya çıkışı, türsel uzlaşımları ve problemleri; yeni toplumun burjuva aile değerlerine dikkatle tekrar şekillenen çocukluk nosyonuyla ve insan ömrünün bu periyoduyla gittikçe yakınlaşan bir ilişki içinde gelişmiştir. Osmanlı’nın son döneminde yazılmış seçme metinlerde çocukluk bahsini inceleyecek bu seminer katılımcılarını hafıza, deneyim ve otobiyografik türler hakkındaki bu literatürle tanıştırmayı ve farklı disiplinlerin bu hatıratları nasıl kullandıklarını, okuduklarını, çalıştıklarını göstermeyi amaçlamaktadır.

SEMİNER PROGRAM LİSTESİ

Location Date Time Seminar Instructor Notes
ZEYREK SALONU 23.10.2021 10:00 1 İsa İlkay Karabaşoğlu
ZEYREK SALONU 30.10.2021 10:00 1 İsa İlkay Karabaşoğlu
ZEYREK SALONU 6.11.2021 10:00 1 İsa İlkay Karabaşoğlu
ZEYREK SALONU 13.11.2021 10:00 1 İsa İlkay Karabaşoğlu

EDITOR'S CHOICE

SEMINARS

As the most traditonal activity of BISAV, the courses take place in every fall and spring of a year.

MORE INFO


FOLLOW US

Add your e-mail address here to be informed about our programs (seminars, symposiums, panels, etc.).