SEMINARS

Bizans Tarihine Giriş (M.S. 330-641)

Turhan Kaçar

Bu seminer bazı tarihçiler tarafından “Geç Roma İmparatorluğu”, “Erken Bizans” veya “Geç Antikçağ” gibi farklı kavramlaştırmalarla ifade edilen MS 330-641 yılları arasını kapsayacaktır. Seminer, kronolojik tercihlerin arka planı, Bizans coğrafyası ve Bizans tarihi çalışmalarının kaynakları üzerine bazı gözlemlerle başlayacaktır. İstanbul’un kuruluşu, Erken Bizans döneminin batıda (Germenler ve Hunlar) ve doğuda (Sasaniler) karşı karşıya kaldığı siyasi problemler ve içeride karşılaştığı dini tartışmalar (Ariusçuluk, Nestorius problemi, Kadıköy Konsili, Henotikon meselesi) üzerine gözlemlerle devam edecektir. Seminerin son bölümünde Justinianus’tan (527-65) Heraclius’a (610-41) Bizans-Sasani savaşları ile Müslümanların ortaya çıkışı ve ilk İslam fetihleri ele alınacaktır.

  • Giriş: Konu, problemler ve kaynaklar.
  • Constantinus ve İstanbul’un kuruluşu
  • IV. - V. Yüzyılların siyasi problemleri
  • IV. - V. Yüzyılların dini krizleri
  • Antikçağın son büyük savaşı: Bizanslılar ve Sasaniler (500-627)
  • İslam’ın yükselişi (610-641)Okuma önerisi:

Stephen Mitchell, Geç Roma İmparatorluğu Tarihi, (Çev. T. Kaçar), Ankara, 2016.
Peter Brown, Geç Antikçağ Dünyası, (Çev. T. Kaçar), İstanbul, 2017.

SEMİNER PROGRAM LİSTESİ

Location Date Time Seminar Instructor Notes
ZEYREK SALONU 18.10.2021 17:00 1 Turhan Kaçar
ZEYREK SALONU 25.10.2021 17:00 1 Turhan Kaçar
ZEYREK SALONU 1.11.2021 17:00 1 Turhan Kaçar
ZEYREK SALONU 8.11.2021 17:00 1 Turhan Kaçar

EDITOR'S CHOICE

SEMINARS

As the most traditonal activity of BISAV, the courses take place in every fall and spring of a year.

MORE INFO


FOLLOW US

Add your e-mail address here to be informed about our programs (seminars, symposiums, panels, etc.).