TAM ROUNDTABLE MEETINGS

Samet Ağaoğlu, My Father's Friends

Samet Ağaoğlu, My Father's Friends

F. Samime İnceoğlu

Hatıralarla Yakın Tarih Okumaları'nın sekizinci toplantısında Samet Ağaoğlu (1909-1982)'nun Babamın Arkadaşları adlı kitabı üzerine konuşacağız.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
5.12.2008 18:00

Çerkeşşeyhizâde Halil Halid Bey, A Turk's Diary (Ruzname)

Çerkeşşeyhizâde Halil Halid Bey, A Turk's Diary (Ruzname)

Meryem Üke

Hatıralarla Yakın Tarih Okumaları'nın yedinci toplantısında Osmanlı son dönem kalem erbabından Çerkeşşeyhizâde Halil Halid Beyin (1869-1931) donemini kapsayan Ruzname'sini tartışacağız.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
7.11.2008 18:00

Selim Ali Salam, Memories of Beirut's Mayor

Selim Ali Salam, Memories of Beirut's Mayor

Kazım Baycar

Hatıralarla Yakın Tarih Okumaları'nın altıncı toplantısında Selim Ali Selam'ın Beyrut Şehremininin Anıları adlı kitabı çerçevesinde 1908-1918 dönemi hatıralarını tartışacağız.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
10.10.2008 18:00

Atıf Hüseyin Bey, Abdulhamid's Exile Days

Atıf Hüseyin Bey, Abdulhamid's Exile Days

Feyzullah Yılmaz

Hatıralarla Yakın Tarih Okumaları'nın beşinci toplantısında Abdülhamit'in Hususi doktoru Atıf Hüseyin Bey'in kitabı çerçevesinde Sultan II. Abdülhamid’in Sürgün Günleri (1909-1918)'ni tartışacağız.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
5.09.2008 17:00

Ali Kemal Bey, My Life

Ali Kemal Bey, My Life

Abdullah Saçmalı

Hatıralarla Yakın Tarih Okumaları'nın dördüncü toplantısında Ali Kemal Bey'in Ömrüm adlı kitabı çerçevesinde hatıralarını değerlendireceğiz.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
1.08.2008 18:00

Abdul Hamid II's Shaykh al-Islam Jamaluddin Effendi's Political Memories

Abdul Hamid II's Shaykh al-Islam Jamaluddin Effendi's Political Memories

Süleyman Kaya

11 Temmuz 2008'de, Nisan ayında başladığımız Hatıralarla Yakın Tarih Okumaları serimize devam ediyoruz.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
11.07.2008 18:00

Memories of the Ottoman Albania, Avlonyalı Ekrem Bey

Memories of the Ottoman Albania, Avlonyalı Ekrem Bey

Abdülhamit Kırmızı

06 Haziran 2008'de, Nisan ayında başladığımız Hatıralarla Yakın Tarih Okumaları serimize devam ediyoruz.

ARAŞTIRMA II SALONU
6.06.2008 18:00

Emir Şekib Arslan, Memoirs of an Young Turks Arab Intellectual

Emir Şekib Arslan, Memoirs of an Young Turks Arab Intellectual

M. Talha Çiçek

25 Nisan 2008 Cuma günü yeni bir Tarih Okumaları programına başlıyoruz. Bu yeni Tarih Okumaları serimizde yakın tarihe tanıklık etmiş tarihi şahsiyetlerin hatıraları üzerinden modern tarih okumaları yapmayı amaçlıyoruz.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
25.04.2008 18:00

EDITOR'S CHOICE

SEMINARS

As the most traditonal activity of BISAV, the courses take place in every fall and spring of a year.

MORE INFO


FOLLOW US

Add your e-mail address here to be informed about our programs (seminars, symposiums, panels, etc.).