MAM WORKSHOPS

Türkiye’de Medya ve İletişim Çalışmaları Atölyesi

18 November 2013 Salon: ŞAKİR KOCABAŞ SALONU

 

İletişim çalışmaları, günümüzdeki yapılanmasıyla birçok disiplinin buluştuğu bir kavşaktır adeta: felsefe, tarih, semiyoloji, semantik, sosyoloji, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, psikoloji, bilişsel bilimler, sibernetik vb.

İlk çalışmalar sosyoloji bölümleri alanında yapılmakla birlikte kurumsal düzeyde akademik çalışmaların Batıdaki tarihsel seyri yüzyılı aşan bir geleneğe sahiptir. Bunun ötesinde haber medyasının ilk nüveleri olarak kabul edilen 16.yüzyıldaki haber mektupları tecrübesi dahil medya ve iletişim alanına giren Batılı tarihsel birikimin gelişim aşamaları ve tartışmalarına ilişkin veriler ve yaklaşımlar Türkiye’de okutulacak düzeyde hacimli bir literatür olarak ulaşılabilir durumdadır.

Türkiye’deki modern kitle iletişim araçlarının tarihi on dokuzuncu yüzyılın başlarında başlamakla birlikte harf devriminin bir sonucu olarak ilk yüzyıllık birikim, medya ve iletişim çalışmaları alanındaki akademisyen ve öğrenciler için genellikle göz ardı edilen, erişilemeyen veya ikincil kaynaklardan incelenebilecek konumda kalmıştır. 

Medya eğitimi ve iletişim çalışmaları alanında Türkiye’de enstitü ve yüksek okul düzeyinde 60 yılı, fakülte düzeyinde ise 20 yılı geride bırakan bir kurumsal tecrübe bulunmaktadır. Buna rağmen Türkiye’de medya ve iletişim çalışmaları alanında referans gösterilen ve yaklaşımlara kaynaklık eden metinlerin çoğunluğu tercüme bir literatüre dayanmaktadır. Özellikle 1965 öncesine ilişkin alana ilişkin Türkçe telif edilen metinler ve ortaya konulan yaklaşımları gösteren çalışmalar ile günümüzde yazılan eserler arasındaki aktarım bağı yok denecek azdır.

Bu çerçevede Türkiye’de Medya ve İletişim Çalışmaları Atölyesi kapsamında yapılacak çalışmalar maddeler halinde şöyle özetlenebilir:

·         Türkiye’de medya ve iletişim çalışmaları alanına kaynaklık edebilecek bir indeksin oluşturulması

·         Belirlenen metinlerin kronolojik sıra ile okunup tartışılması

·  Medyanın varlık zeminini de gösteren bilginin ticarileşmesi konusundaki ilk tartışmalar ve telif hakları meselesi

·         İlk resmi ve mesleki kurumsallaşma çabalarında ortaya konulan yaklaşımlar (rapor ve metinler)

·         Akademi bünyesindeki kurumsallaşma çabaları içinde ortaya konulan raporlar ve metinler

·         Medyaya ilişkin yapılan ilk bilimsel (veya akademik) çalışmalar.

 

Bu atölye; Osmanlıdan günümüze medyanın toplumsal-kültürel tarihimiz içindeki yerini tespit etme, Modernleşme çabalarımız içinde medyaya ilişkin temel yaklaşımları ve tartışmaları ortaya koyma, medyanın ötesinde iletişim çalışmalarına dair çabaları inceleme konularında devamı gelecek bir adım olarak  görülebilir.

Atölye çalışması, Yrd. Doç. Dr. Hediyetullah Aydeniz’in nezaretinde ayda iki kez  yapılacaktır. Atölyenin çalışma günü katılımcılarla birlikte belirlenecektir.

Katılımcılardan beklenilenler ise şunlardır:

  • Atölye konusunda aktif ilgi ve düzenli katılım,
  • Atölye’de tartışılacak metinlerle ilgili sunumlar yapabilme ve tartışma,
  • Matbu Osmanlıca metin okuyabilme (tercihen),
  • Atölye ve sonrasında aktif çalışma.

 

Atölye grubuna katılmayı düşünenler 18 Kasım 2013 tarihine kadar aşağıdaki linkten online başvurularını yapabilirler. 

 

Başvuru yapmak için için tıklayınız...

 

EDITOR'S CHOICE

SEMINARS

As the most traditonal activity of BISAV, the courses take place in every fall and spring of a year.

MORE INFO


FOLLOW US

Add your e-mail address here to be informed about our programs (seminars, symposiums, panels, etc.).