MAM READING GROUPS

Rasyonel Teoloji Okuma Grubu (III)

Abuzer Dişkaya

23 October 2021 Salon: ZEYREK SALONU

Duyular ile algılanan görünüşler alemi değişim esasına tabi olduğundan filozoflar görünüş-gerçeklik ayrımı yapmış ve belli bir gerçeklik anlayışından hareketle görünüşler aleminin varlık ve neliğini açıklamaya çalışmışlardır. Gerçeklik her ne ise görünüş alemi açısından mebde (başlangıç) ve meâd (son) görevi görmektedir. Görünüşler âlemine kaynaklık etmesi gereken bu gerçeklik filozoflar tarafından önce maddi bir arke olarak kabul edilmiş (su, hava, ateş, toprak, apheiron) sonrasında ise vücûd, Ehad (Bir) ve varlık veren illet olarak (Hareket Etmeyen İlk Hareket Ettirici, İlletü’l-ilel ve Vâcibu’l-vücûd ve dini terminolojide ise Tanrı) soyut bir ilkeye dönüşmüştür. İster maddi bir arkhe ister soyut bir ilke olarak tasavvur edilmiş olsun, gerçekliğin veya Tanrının ontolojik işlevi daima aynı kalmıştır: Görünüşler âleminin varlık ve neliğini açıklamak.

Bu okuma grubunda görünüşler âlemine kaynaklık etmesi beklenen felsefi terminolojide ilk ilke, zorunlu varlık ve hareket etmeyen ilk hareket ettirici, dini terminolojide ise Tanrı olarak adlandırılan bu varlığın akli olarak ispat edilip edilemeyeceği incelenecektir. Diğer bir ifadeyle görünüşler âleminin kendisine kaynaklık eden bir gerçeklik (Tanrı) açısından delil olup olamayacağı ve düşünce tarihi boyunca bu amaçla ortaya konan ontolojik, kozmolojik ve etik deliller analitik bir yöntemle ele alınacak, bunların felsefi değer ve geçerlilikleri incelenecektir.

Okuma grubunun ilk oturumu 23 Ekim Cımartesi, saat 17.30'da başlayacaktır. 

NOT: Okuma Grubu geçen yıl kaldığı yerden devam edecektir. Hâlihazırdaki kayıtlı katılımcıların tekrar başvurması gerekmemektedir.

Başvuru sonucu ve oturum bilgileri katılımcılara e-posta yoluyla bildirilecektir.

 

Başvurmak için tıklayınız.

 

İLGİLİ OKUMA GRUPLARI

EDITOR'S CHOICE

SEMINARS

As the most traditonal activity of BISAV, the courses take place in every fall and spring of a year.

MORE INFO


FOLLOW US

Add your e-mail address here to be informed about our programs (seminars, symposiums, panels, etc.).