MAM SEMINARS

Etik ve Temel Yaklaşımlar

Erdal Yılmaz

Felsefenin üç temel problemi olduğunu söyleyebiliriz: gerçeklik, bilgi ve değer. Bunların her biriyle felsefenin temel alanları olan sırasıyla metafizik, epistemoloji ve değer teorileri ilgilenmektedir. Seminerin konusu olan etik, değer teorileri dahilinde incelenmektedir. Değerler, ahlaki (moral), ahlaki olmayan (immoral) ve ahlakla ilintili olmayan (non-moral) şeklinde tasnif edilebilir. Etik, ahlaki değerler alanında kural koyucu, normatif bir felsefi disiplin olarak belirir. Bu yönü itibariyle etik neyin doğru neyin yanlış, neyin iyi neyin kötü olduğunu belirleyerek, nasıl yaşanılması gerektiğine dair sorumluluk ve yükümlülükleri tayin eder. Tabii ki normlar koymak suretiyle bireysel ve toplumsal yaşama rehberlik eden sadece etik değildir. Din, hukuk ve adabımuaşeret gibi düşünsel-pratik alanlar da bireysel ve toplumsal yaşam için belirli standartlar sunar. O sebeple, bu seminerde öncelikle hukuk, adabımuaşeret ve din ile ortak noktalarına ve farklılıklarına değinmek suretiyle etiğin sınırları belirlenmeye çalışılacaktır. Sonrasında etimolojik analiz yoluyla etik ile ahlak arasındaki ilişkinin sarih kılınması suretiyle bu kavramların birbiriyle bağlantısı ve farklılıkları belirginleştirilecektir. Akabinde ise etiğin normatif etik, uygulamalı etik ve metaetik alt dallarının analizine girişilecektir. Özellikle normatif etik yaklaşımlara odaklanılarak, uygulamalı etik ve metaetiğe ilgilendikleri sorular bağlamında genel olarak değinilecektir.

Okuma Önerileri:

· Aristoteles, Nikomakhos’a Etik, çev. Saffet Babür, Ankara: BilgeSu Yayıncılık, 2018.

· Immanuel Kant, Ahlak Metafiziğinin Temellendirilmesi, çev. İoanna Kuçuradi, Ankara: Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları, 2002.

· Erdal Yılmaz, “Etik ve Temel Yaklaşımlar”, içinde Akademik Etik ve Bilim, ed. Fahri Apaydın, İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri, 2023, 1-33.

· Louis P. Pojman/James Fieser, Ethics: Discovering Right and Wrong, 6th Ed., Wadsworth, 2009

SEMİNER PROGRAM LİSTESİ

Location Date Time Seminar Instructor Notes
ŞAKİR KOCABAŞ 20/04/2024 15:00 1 Erdal Yılmaz
ŞAKİR KOCABAŞ 27/04/2024 15:00 1 Erdal Yılmaz
ŞAKİR KOCABAŞ 04/05/2024 15:00 1 Erdal Yılmaz
ŞAKİR KOCABAŞ 11/05/2024 15:00 1 Erdal Yılmaz

EDITOR'S CHOICE

SEMINARS

As the most traditonal activity of BISAV, the courses take place in every fall and spring of a year.

MORE INFO


FOLLOW US

Add your e-mail address here to be informed about our programs (seminars, symposiums, panels, etc.).