MAM SEMINARS

Memlükler Dönemi Bilginin Aktarımı

Büşra S. Kaya

Bu çalışmada, her hafta, Memlük coğrafyasında farklı özellikler taşıyan ve bilginin aktarımında etkin olan iki isim ile bu isimlerin ilişki ağına giren ulemanın ilmi faaliyetleri ele alınacaktır. Memlük intelijansiyasının farklı açılardan ele alınacağı seminerde Abbasi hilafetinin yıkılmasının ardından İslam dünyasında bilginin aktarımı ve ulema hareketliliğinin boyutları ortaya konmaya çalışılacaktır. Buna göre, her hafta, Memlük topraklarında ilmi faaliyetleriyle ve kurdukları entelektüel çevreleriyle etkin olan isimler ele alınacaktır. Bunlar sırasıyla;

· İbn Nefis (ö. 687/1288) - Hacı Paşa (ö. 827/1474)

· Ebu Hayyan el-Endelüsi (ö. 745/1344) - Rai el-Endelüsi (ö. 853/1450)

· Baberti (ö. 786/1384) - Molla Fenari (ö. 834/1431)

· İbn Arabşah (ö. 879/1474) - Kafiyeci (ö. 879/1474) olacaktır.

Haçlı seferleri ve Moğol istilaları sonrası büyük bir kırılma yaşayan İslam toplumları, yaşadıkları bunalım sürecini dönemin entelektüellerinin ortaya koyduğu eserlerde kaydetmeye gayret göstermişlerdir. Bu seminerde, Memlük ulemasının yaşadıkları problemler ve bunlara yaklaşımları neticesinde tesis ettikleri bilgi aktarım ağları ile Memlük ulemasının hareketliliği analiz edilecektir.

SEMİNER PROGRAM LİSTESİ

Location Date Time Seminar Instructor Notes
ŞAKİR KOCABAŞ 20/04/2024 12:30 1 Büşra S. Kaya
ŞAKİR KOCABAŞ 27/04/2024 12:30 1 Büşra S. Kaya
ŞAKİR KOCABAŞ 04/05/2024 12:30 1 Büşra S. Kaya
ŞAKİR KOCABAŞ 11/05/2024 12:30 1 Büşra S. Kaya

EDITOR'S CHOICE

SEMINARS

As the most traditonal activity of BISAV, the courses take place in every fall and spring of a year.

MORE INFO


FOLLOW US

Add your e-mail address here to be informed about our programs (seminars, symposiums, panels, etc.).