MAM ROUNDTABLE MEETINGS

Rusya’da İslam Felsefesi Çalışmaları ve İslam Felsefesi’nin Yorumu

Rusya’da İslam Felsefesi Çalışmaları ve İslam Felsefesi’nin Yorumu

Fagani Baylarov

Medeniyet Araştırmaları Merkezi'nin düzenlediği Tezgâhtakiler toplantı serisinin Kasım ayı programında Fagani Baylarov'u misafir ediyoruz. Toplantıda, Baylarov, 2010 yılında İstanbul Üniversitesi SBE Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı'nda "Rusya’da İslam Felsefesi Çalışmaları ve İslam Felsefesi’nin Yorumu" adıyla tamamladığı doktora çalışmasını sunacak.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
12/11/2011 18:00

Davûd-ı Kayserî'de Varlık, Bilgi ve İnsan

Davûd-ı Kayserî'de Varlık, Bilgi ve İnsan

Sema Özdemir İmamoğlu

Medeniyet Araştırmaları Merkezi'nin düzenlediği Tezgâhtakiler toplantı serisinin Ekim ayı programında Sema Özdemir İmamoğlu'nu misafir ediyoruz. Toplantıda, İmamoğlu, 2011 yılında Marmara Üniversitesi SBE Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Tasavvuf Bilim Dalı'nda "Davûd-ı Kayserî'de Varlık, Bilgi ve İnsan" adıyla tamamladığı doktora çalışmasını sunacak.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
22/10/2011 17:30

İbn Sînâ Felsefesinde Metafizik Bilginin İmkânı

İbn Sînâ Felsefesinde Metafizik Bilginin İmkânı

Ömer Türker

Medeniyet Araştırmaları Merkezi'nin düzenlediği Tezgâhtakiler toplantı serisinin Ekim ayı programında Ömer Türker'i misafir ediyoruz. İSAM'da çalışmalarını sürdüren Türker, toplantıda İSAM Yayınları tarafından 2011 yılında "İbn Sînâ Felsefesinde Metafizik Bilginin İmkânı Sorunu" adıyla yayımlanan kitabı çerçevesinde bir sunum yapacak.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
01/10/2011 17:30

Necmeddin el-Kâtibî ve Metafizik Düşüncesi

Necmeddin el-Kâtibî ve Metafizik Düşüncesi

Müstakim Arıcı

Medeniyet Araştırmaları Merkezi'nin düzenlediği Tezgâhtakiler toplantı serisinin Haziran ayı programında Müstakim Arıcı'yı misafir ediyoruz. Toplantıda, Arıcı, 2011 yılında İstanbul Üniversitesi SBE Felsefe ve Din Bilimleri Bilim Dalı'nda "Necmeddin el-Kâtibî’nin Metafizik Düşüncesi" adıyla tamamladığı doktora çalışmasını sunacak.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
11/06/2011 13:30

Din Felsefesinde Temel Problemler: Dinî Çoğulculuk, Ateizm ve Geleneksel Ekol

Din Felsefesinde Temel Problemler: Dinî Çoğulculuk, Ateizm ve Geleneksel Ekol

Adnan Aslan

Medeniyet Araştırmaları Merkezi'nin düzenlediği Tezgâhtakiler toplantı serisinin Mart ayı programında Adnan Aslan'ı misafir ediyoruz. Aslan, toplantıda, İSAM Yayınları tarafından "Dinî Çoğulculuk, Ateizm ve Geleneksel Ekol: Eleştirel Bir Yaklaşım" adıyla 2010 yılında yayımlanan kitabı çerçevisinde bir sunum yapacak.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
15/03/2011 18:30

Platon’un Sofist Diyaloglarında Hakikat ve Aldanma

Platon’un Sofist Diyaloglarında Hakikat ve Aldanma

Tolga İnsel

Medeniyet Araştırmaları Merkezi'nin düzenlediği Tezgâhtakiler toplantı serisinin Şubat ayı programında Tolga İnsel'i misafir ediyoruz. Albert-Ludwig Üniversitesi'nde Felsefe ve Sinoloji alanında doktora çalışmasını sürdüren İnsel, toplantıda, daha önce aynı üniversitede hazırladığı yüksek lisans tezi çerçevesinde "Platon’un Sofist Diyaloglarında Hakikat ve Aldanma" başlıklı bir sunum yapacak.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
08/02/2011 18:15

Gazzâlî ve David Hume'da Nedensellik

Gazzâlî ve David Hume'da Nedensellik

Ahmet Erhan Şekerci

Medeniyet Araştırmaları Merkezi'nin düzenlediği Tezgâhtakiler toplantı serisinin Ocak ayı programında Ahmet Erhan Şekerci'yi misafir ediyoruz. Toplantıda, Şekerci, 2009 yılında Marmara Üniversitesi SBE Felsefe ve Din Bilimleri Bilim Dalı'nda "Gazzâlî ve David Hume’da Nedensellik" adıyla tamamladığı doktora çalışmasını sunacak.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
18/01/2011 18:15

Varlık ve İnsan: Kemalpaşazâde Bağlamında Bir Tasavvurun Yeniden İnşası

Varlık ve İnsan: Kemalpaşazâde Bağlamında Bir Tasavvurun Yeniden İnşası

Ömer Mahir Alper

Medeniyet Araştırmaları Merkezi'nin düzenlediği Tezgâhtakiler toplantı serisinin Aralık ayı programında Ömer Mahir Alper'i misafir ediyoruz. İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Felsefesi Anabilim Dalı öğretim üyesi olan Alper, toplantıda, 2010 yılında Klasik Yayınları'ndan çıkan "Varlık ve İnsan: Kemalpaşazâde Bağlamında Bir Tasavvurun Yeniden İnşası" adlı kitabı çerçevesinde bir sunum yapacak.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
21/12/2010 18:15

İbn Sînâ Felsefesinin Teleolojik Boyutları

İbn Sînâ Felsefesinin Teleolojik Boyutları

Hatice Toksöz

Medeniyet Araştırmaları Merkezi'nin düzenlediği Tezgâhtakiler toplantı serisinin Kasım ayı programında Hatice Toksöz'ü misafir ediyoruz. Doktora çalışmasını Marmara Üniversitesi İslam Felsefesi Anabilim Dalı'nda tamamlayan Toksöz, toplantıda "İbn Sînâ Felsefesinin Teleolojik Boyutları" başlıklı bir sunum yapacak.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
09/11/2010 18:15

Whitehead Felsefesinde İnsan

Whitehead Felsefesinde İnsan

Yaylagül Ceran

Medeniyet Araştırmaları Merkezi Tezgâhtakiler toplantı serisinin Temmuz ayı programında Yaylagül Ceran'ı misafir edeceğiz. Marmara Üniversitesi Felsefe ve Din Bilimleri Bilim Dalı'nda doktora çalışmasını tamamlayan Ceran, tezi çerçevesinde, "Whitehead Felsefesinde İnsan" başlıklı bir sunum yapacak.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
13/07/2010 18:15

EDITOR'S CHOICE

SEMINARS

As the most traditonal activity of BISAV, the courses take place in every fall and spring of a year.

MORE INFO


FOLLOW US

Add your e-mail address here to be informed about our programs (seminars, symposiums, panels, etc.).