MAM ROUNDTABLE MEETINGS

Turgut Cansever Atölyesi

Halil İbrahim Düzenli, Mehmet Öğün, Emine Öğün

24 February 2018 16:00 Salon: VEFA SALONU

Bilim ve Sanat Vakfı, Medeniyet Araştırmaları Merkezi
Turgut Cansever Atölyesi (3. Oturum)
Konu: “İmam Buhari Türbesi Restorasyonu ve Eğitim Tesisleri Davetli Yarışma Projesi Üzerine”


Vefatının 9. sene-i devriyesi münasebetiyle Medeniyet Araştırmaları Merkezi tarafından Güz 2017’den bu yana düzenlenen Turgut Cansever Atölyesinin bu oturumunda Turgut Cansever için son derece heyecan verici ve üzüntülü bir süreç olarak tanımlanabilecek İmam Buhari projesi sürecini  diğer proje müellifleri Emine Öğün ve Mehmet Öğün’le konuşacağız. Atölyenin bu oturumu kamuya açık olarak gerçekleştirilecek.


Turgut Cansever, 1993 yılında düzenlenmiş olan davetli yarışma projesi ile ilgili görüşlerini açıklamaya şöyle başlar: “İslâm âleminin yetiştirdiği müstesna şahsiyetlerin başında gelenlerden İmam Buhârî Hazretleri'nin Semerkant'ta, Khargank Köyü'nde yer alan türbesinin restorasyonunun ve bir eğitim tesisleri manzumesi vücuda getirilmesinin bütün İslâm âlemini çok yakından ilgilendiren bir mevzu olduğu şüphesizdir.” Devamında “… temel tercih, Türbenin on asır evvel inşa edildiği ve İmam-ı Buhari Hazretlerine saygının en açık ifadesi olan abidevi ölçüleriyle restore edilmesi, çevrenin artan ziyaretçi sayısını barındırırken türbeyi huşu ve vakar ile ziyaret etmeye imkan sağlaması, ziyaretçilerin vasıtalarından indikten sonra ziyaret fiillerinin manevi yüceliğini idrak ederek, bahçeler ile çevrili uzun bir yolu ‘yürüyerek’ ona ulaşmaları, ziyaret sonrası tarihî mescidde 2 rekât namaz kıldıktan sonra yöreden ayrılmalarının düzenlenmesi bizim projemizin amacı olmuştur…” der.


Hem kendi projesi hem de diğer davetli yarışma projeleri üzerinden yaptığı bu kısa değerlendirme esaslı bir manifesto niteliğindedir.  Bu oturum, Turgut Cansever’i rahmetle anma ve somut mimari önerisiyle birlikte önemli bir meseleyi Cansever literatürü bakımından daha fazla görünür kılma çabasıdır.

İLGİLİ YUVARLAKMASALAR

EDITOR'S CHOICE

SEMINARS

As the most traditonal activity of BISAV, the courses take place in every fall and spring of a year.

MORE INFO


FOLLOW US

Add your e-mail address here to be informed about our programs (seminars, symposiums, panels, etc.).