SAM SEMINARS

Erken Cumhuriyet Dönemi Romanlarında Mekân

Havva Yılmaz

Bu seminerde 1930’lar ağırlıkta olmak üzere Cumhuriyet’in erken döneminde kaleme alınmış romanlarda mekânın izleri sürülecektir. Seminer boyunca mekânın seçili metinlere ne şekilde konu edinildiği tahlil edilecek, toplumsal değişim, mekân ve kurgu ilişkisi anlaşılmaya çalışılacaktır. Metinlerde ön plana çıkan çeşitli vurgular temel alınarak dönemin kendine özgü sosyolojik koşullarının edebi kurguda mekânın temsili üzerinden ne şekilde yer bulduğu ve mekânın edebi gündemi ne tür tartışmalarla meşgul ettiği anlaşılmaya çalışılacaktır. Seminerde yakın okumaya tabi tutulması planlanan eserler şunlardır:

  • Sahnenin Dışındakiler, Ahmet Hamdi Tanpınar
  • Kadıköyü’nün Romanı, Safiye Erol
  • Ayaşlı ile Kiracıları, Memduh Şevket Esendal
  • Kuyucaklı Yusuf, Sabahattin Ali
     

SEMİNER PROGRAM LİSTESİ

Location Date Time Seminar Instructor Notes
ÇEVRİMİÇİ 21/03/2021 11:15 1 Havva Yılmaz
ÇEVRİMİÇİ 28/03/2021 11:15 1 Havva Yılmaz
ÇEVRİMİÇİ 04/04/2021 11:15 1 Havva Yılmaz
ÇEVRİMİÇİ 11/04/2021 11:15 1 Havva Yılmaz

EDITOR'S CHOICE

SEMINARS

As the most traditonal activity of BISAV, the courses take place in every fall and spring of a year.

MORE INFO


FOLLOW US

Add your e-mail address here to be informed about our programs (seminars, symposiums, panels, etc.).