SAM SEMINARS

Ordudan Akademiye Belgesel Sinemanın Sivilleşmesi

Peyami Çelikcan

Sinemamızın doğuşu ve gelişiminde değişik adlarla faaliyetini sürdüren Ordu Sinema Merkezinin önemli bir yeri vardır. İlk haber, propaganda filmlerinin ve belgesellerin yanı sıra kurmaca filmlerin de üretildiği bu merkez, belgesel film yapımının kurumsallaşması açısından önemli bir işlev yüklenmiştir. Belgesel film üzerindeki askeri yaklaşım yerini, 1950’li yıllardan itibaren gelişen akademik bir yaklaşıma bırakır. 1956 yılında kurulan İstanbul Üniversitesi Film Merkezi (İÜFM) bu yaklaşımın temsilcisi ve sürükleyicisi olur. Akademisyenlerin akademik araştırma konularını belgesel sinema diliyle anlatmak üzere yaptıkları filmlerle gelişen bu yaklaşım belgesel sinemamızın sivil alanda kurumsallaşmasına imkân sağlar. Askeri belgesellerden akademik belgesellere geçiş sürecinin İÜFM yapımı belgeseller ve akademisyen belgeselciler üzerinden inceleneceği seminerde değişik ülkelerin yaşadığı farklı deneyimler de tartışılacaktır.

SEMİNER PROGRAM LİSTESİ

Location Date Time Seminar Instructor Notes
ÇEVRİMİÇİ 20/03/2021 20:00 1 Peyami Çelikcan
ÇEVRİMİÇİ 27/03/2021 20:00 1 Peyami Çelikcan
ÇEVRİMİÇİ 03/04/2021 20:00 1 Peyami Çelikcan
ÇEVRİMİÇİ 10/04/2021 20:00 1 Peyami Çelikcan

EDITOR'S CHOICE

SEMINARS

As the most traditonal activity of BISAV, the courses take place in every fall and spring of a year.

MORE INFO


FOLLOW US

Add your e-mail address here to be informed about our programs (seminars, symposiums, panels, etc.).