SAM ROUNDTABLE MEETINGS

İkonoklazm Üzerine

İkonoklazm Üzerine

Nuh Yılmaz*

Doktora çalışmasına Amerika'da devam eden Nuh Yılmaz ile İkonoklazm üzerine bir söyleşi gerçekleştirilecektir.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
20/10/2010 18:00

Trienal Bağlamında Türkiye’de ve Dünyada Kavramsal Sanat

Trienal Bağlamında Türkiye’de ve Dünyada Kavramsal Sanat

Hülya Y. Aktaş*, Ayşe D. Taşkent**

Kırkambar Sohbet etkinliği kapsamınca Ayşe Taşkent ve Hülya Aktaş'ı "Trienal Bağlamında Türkiye’de ve Dünyada Kavramsal Sanat" konusunda dinleyeceğiz.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
22/09/2010 18:00

Sır(r)ı Olmayan Bir Ayna: Devrim-Sonrası İran Sinemasında Anlatım

Sır(r)ı Olmayan Bir Ayna: Devrim-Sonrası İran Sinemasında Anlatım

Övgü Gökçe

Kırkambar Sohbet programının Şubat ayı konuğu Övgü Gökçe*. "Sır(r)ı Olmayan Bir Ayna: Devrim-Sonrası İran Sinemasında Anlatım" başlıklı yüksek lisans tezinden hareketle devrim sonrası İran sineması üzerine bir sohbet gerçekleştireceğiz.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
06/02/2010 17:00

Başlangıcından Günümüze İran Çocuk Edebiyatı

Başlangıcından Günümüze İran Çocuk Edebiyatı

Huşeng Muradi Kermani*

Çocuk edebiyatı yazarı Huşeng Muradi Kermani'yle İran Çocuk Edebiyatını değerlendireceğiz.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
07/11/2009 18:00

Bedensel Hafıza, Zihinsel Hafıza, Yazılı Kaynak: Hat San'atının Günümüze İntikalinin Bazı Boyutları

Bedensel Hafıza, Zihinsel Hafıza, Yazılı Kaynak: Hat San'atının Günümüze İntikalinin Bazı Boyutları

Irvin Cemil Schick*

Hat sanatı çerçevesinde oluşan geleneklerin intikalinde hafızanın büyük bir önemi var. Ancak Cumhuriyet döneminde bu geleneğin inkıtaya uğraması ve bir anlamda hafıza kaybının yaşanmaya başlaması söz konusu. TAM ve SAM'ın ortak düzenlediği Kırkambar Sohbet programında Irvin Cemil Schick'le -özellikle-1928 sonrası ortaya çıkan 'Hafıza Adam' profilinin geleneğin intikalinde oynadığı role ve sergilediği politik ve muhalif duruşa ilişkin tesbitler ve analizlerle dolu bir söyleşi gerçekleştirilecektir.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
21/10/2009 18:00

Amerika’da Kısa Dönem Sinema Eğitimi Tecrübesi

Amerika’da Kısa Dönem Sinema Eğitimi Tecrübesi

Murat Pay

Programda, 2009 yılı başında gerçekleşen iki aylık New York Film Akademisi “Film Yapımı” yoğunlaştırılmış programının tecrübesi örnekler eşliğinde aktarılacaktır.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
02/07/2009 18:30

Kısa Film Yapmak

Kısa Film Yapmak

M. Emin Büyükçoşkun, M. Can Mertoğlu

Genç kısa film yönetmenleri M. Emin Büyükçoşkun ve M. Can Mertoğlu'yla kısa film üzerine bir söyleşi gerçekleştiriyoruz.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
30/04/2009 18:30

Çizgidışı Bir Çizerle Çizgiler Üzerine: Dağıstan Çetinkaya

Çizgidışı Bir Çizerle Çizgiler Üzerine: Dağıstan Çetinkaya

Dağıstan Çetinkaya

Kırkambar Sohbet programımızda bu ay "Çizgidışı Bir Çizerle Çizgiler Üzerine:Dağıstan Çetinkaya" başlığı altında çizer Dağıstan Çetinkaya'yı konuk edeceğiz.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
18/02/2009 16:00

Gezginci Belgesel Sinema

Gezginci Belgesel Sinema

Osman Denker

Osman Denker'le film örnekleri üzerinden gezginci belgesel sinemayı masaya yatırıyoruz...

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
12/02/2009 18:00

Çocuk Dergiciliği

Çocuk Dergiciliği

Nihat Vuran

Ebe Sobe Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Nihat Vuran'la Türkiye'deki çocuk yayıncılığı ve çocuk dergiciliğini konuşuyoruz.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
05/02/2009 18:00

EDITOR'S CHOICE

SEMINARS

As the most traditonal activity of BISAV, the courses take place in every fall and spring of a year.

MORE INFO


FOLLOW US

Add your e-mail address here to be informed about our programs (seminars, symposiums, panels, etc.).