TAM READING GROUPS

Osmanlı Diplomasi Tarihi Okuma Grubu (1450-1750)

Zahit Atçıl

30 September 2017

Osmanlı İmparatorluğu’nun çevresindeki devletlerle yapmış olduğu diplomatik ilişkilerin seyri, kullandığı diplomasi araçları ve zaman içinde değişen dengeler üzerine okumalar ve araştırmalar yapılacak bir okuma grubudur. Okuma grubunun temel gayeleri; Osmanlı diplomasisi üzerine var olan literatürün değerlendirilmesi, birincil kaynakların okunarak yorumlanması, yeni bakış açıları geliştirilmesi ve nihayetinde yapılan çalışmaların ürüne dönüştürülmesidir. Kapsam olarak Erken Modern Dönem (1450-1750) ile sınırlandırılan okuma grubunda ahidnameler, diplomatik müzakere kayıtları, sefaretnameler, diplomatik aktörlerin anıları okunacaktır.

Zahit Atçıl* nezaretinde iki haftada bir Cumartesi günleri toplanacak olan okuma grubu mensuplarından, belirlenen ön hazırlık çalışmalarının yapılması ve toplantılara düzenli katılım beklenmektedir.

Katılımcılardan beklenenler

  • Bir Avrupa dili bilmek (İngilizce, Fransızca, İtalyanca, Almanca, İspanyolca, Latince vs.)
  • Osmanlıca bilgisi
  • Toplantılara düzenli katılım

 

Bu çerçevede okuma grubuna katılmak isteyenler 23 Eylül–4 Ekim 2017 tarihleri arasında başvuru yapabilirler.

Başvuru süresi dolmuştur...

Grubun ilk toplantı tarihi, başvurusu kabul edilenlere e-posta ile ayrıca bildirilecektir.

 

* Yrd. Doç. Dr., İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Tarih Bölümü.

http://aves.medeniyet.edu.tr/zahit.atcil/

İLGİLİ OKUMA GRUPLARI

EDITOR'S CHOICE

SEMINARS

As the most traditonal activity of BISAV, the courses take place in every fall and spring of a year.

MORE INFO


FOLLOW US

Add your e-mail address here to be informed about our programs (seminars, symposiums, panels, etc.).