BİSAV 2019 Yaz Programı / Bilimi Yeniden Düşünmek 8-12 Temmuz

Monday, July 8, 2019

 

 

 

"Bilimi Yeniden Düşünmek" temalı BİSAV Yaz Programı 8-12 Temmuz 2019 tarihleri arasında, Bilim ve Sanat Vakfı Vefa Salonu'nda gerçekleşecektir. Kontenjanlarımız sınırlıdır. Programın tamamına devam edeceğini beyan edenlere öncelik verilecektir. Başvurular https://bisav.org.tr/Form/93/2019_yaz_programi adresinden 3 Temmuz 2019 Çarşamba günü saat 23:59’a kadar yapılacak olup, programa kabul edilenler ayrıca e-posta ile haberdar edileceklerdir.

Bilgi ve sorular için irtibat adresi: bilgi@bisav.org.tr

 

8 Temmuz 2019 Pazartesi

13.00-13.30

Tanışma ve Program Hakkında Bilgilendirme

14.00-15.30

İhsan Fazlıoğlu (Prof. Dr., İstanbul Medeniyet Üniversitesi)

‘Etkinlik’ ile ‘Örüntü’ Arasında: ‘Bilim’i Bilmek, ‘Bilgi’yi Anlamak…

16.00-17.30

Ahmet Ademoğlu (Prof. Dr., Boğaziçi Üniversitesi)

Antik Dönemden Günümüze Bilimsel Düşüncenin Gelişimi

 

9 Temmuz 2019 Salı

11.00-12.30

Baha Zafer (Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi)

Kuantum Mekaniği: Görünür Dünyanın Fiziksel Kuruluşu

14.00-15.30

Lütfü Hanoğlu (Prof. Dr., İstanbul Medipol Üniversitesi)

Zihinsel Alanı Doğa Bilimlerine İndirgemek: Bilişsel Nörobilim ve Bilinç

16.00-17.30

Mehmet Baysan (Dr. Öğretim Üyesi, İstanbul Şehir Üniversitesi)

Mühendislik ve Tıbbın Kesişiminde Modern Genom Çalışmaları

 

10 Temmuz 2019 Çarşamba

11.00-12.30

Nurullah Ardıç (Prof. Dr., İstanbul Şehir Üniversitesi)

Pozitivizm ve Anti-pozitivizm Meselesine Yeniden Bakmak

14.00-15.30

Yasin Ramazan Başaran (Dr. Öğr. Gör., Marmara Üniversitesi)

Din-Bilim İlişkisi: Yaratma, Zorunluluk ve Nedensellik

16.00-17.30

Ali Pulcu (Bilim ve Sanat Vakfı)

Metropolis, Contact ve Interstellar Filmleri Üzerinden Sinemada Din-Bilim İlişkisi

 

11 Temmuz 2019 Perşembe

11.00-12.30

İshak Arslan (Doç. Dr., İstanbul Şehir Üniversitesi)

Bilimselliğin Kriteri Problemi: Bilim, Bilim Olmayandan Ayırt Edilebilir mi?

14.00-15.30

Cengiz Ekemen (Arş. Gör., İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi)

Bilim ve Deneyim: Eddington’un İki Masa Problemi

16.00-17.30

Ömer Türker (Prof. Dr., Marmara Üniversitesi)

Klasik Felsefede Bilim ve Bilgi

(Oturum söyleşi şeklinde gerçekleştirilecektir)

 

12 Temmuz 2019 Cuma

11.00-12.30

Mehmet Ali Çalışkan (CTO, Tekhnelogos)

Yapay Zekâ ve Büyük Veri

14.30-16.00

Alim Arlı (Doç. Dr., İstanbul Şehir Üniversitesi)

20. Yüzyılda Üniversite’nin Dönüşümü ve Değişen Bilimler Sınıflaması

16.30-18.00

Hediyetullah Aydeniz (Doç. Dr., Marmara Üniversitesi)

Türkiye’de Bilimsel Bilginin Araçsallaştırılması ve Medya

18.00-19.00

Genel değerlendirme ve Tartışma

EDITOR'S CHOICE

SEMINARS

As the most traditonal activity of BISAV, the courses take place in every fall and spring of a year.

MORE INFO


FOLLOW US

Add your e-mail address here to be informed about our programs (seminars, symposiums, panels, etc.).